Xây dựng nông thôn mới

quang tiến 1Ngày 16/6, UBND TP Hòa Bình tổ chức Lễ công bố xã Quang Tiến đạt chuẩn NTM năm 2021. Đ/c Trần Đức Trường, PCT UB MTTQ Việt Nam tỉnh HB, Đ/c Hoàng Văn Minh, PBT TT Thành ủy HB cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh và thành phố tham dự buổi lễ.

Năm 2020, xã Quang Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Yên Quang và Phúc Tiến. Sau khi sáp nhập, qua rà soát, đánh giá, Quang Tiến đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới. Thực hiện lộ trình về đích NTM năm 2021, các chủ trương, chính sách của Đảng, NN về xây dựng NTM tiếp tục được triển khai kịp thời và được nhân dân trong xã đồng thuận cao. Với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến cuối năm 2021, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận là xã đạt chuẩn NTM.

Đạt được kết quả đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 8.647m2 đất để xây dựng đường GTNT. Huy động trên 96 tỷ đồng thực hiện NTM. Đến nay, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 86%, xã có 3/4 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,62%.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở xây dựng tỉnh Hòa Bình đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Quang Tiến. Lãnh đạo các Sở ngành và thành phố Hòa Bình đã chúc mừng kết quả xã Quang Tiến đạt được, đồng thời yêu cầu xã Quang Tiến tiếp tục phấn đấu để giữ vững 19 tiêu chí NTM đồng thời tập trung xây dựng xã NTM nâng cao theo lộ trình./.

Trọng - Trung tâm VHTT&TT thành phố

Viết bởi Quản trị trang TTDT