Văn hóa - Xã hội

Trong 2 ngày 3 - 4/10, Hội Khuyến học (HKH) thành phố Hòa Bình tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 Đại hội đã tổng kết công tác Hội khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là nhiệm kỳ HKH thành phố và các HKH cơ sở đã có nhiều cố gắng, từng bước triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu HKH thành phố khóa III. Đến nay, 5 nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt so với chỉ tiêu Đại hội đề ra. Hiện, toàn thành phố có 19 HKH xã, phường; 214 chi hội khuyến học xóm, tổ dân phố và 9 ban khuyến học trực thuộc; có tổng số 33.434 hội viên, chiếm tỷ lệ 25,9% dân số. Đáng ghi nhận, 100% khu dân cư, 80% dòng họ, 100% đơn vị giáo dục, 90% cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp thuộc thành phố xây dựng được tổ chức khuyến học. Cùng với đó, thành phố phát triển được 173 ban khuyến học ở đơn vị bộ đội, công an, doanh nghiệp, trường học, các cơ quan hành chính sự nghiệp, dòng họ…, đạt tỷ lệ 95%.

 5 năm qua, Ban chấp hành HKH thành phố đã lãnh đạo, định hướng HKH các cấp đẩy mạnh thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Kết quả nổi bật là triển khai có hiệu quả các mô hình học tập, số lượng mô hình học tập hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đến nay, toàn thành phố có 28,9 nghìn gia đình học tập (91,5%); 65 dòng họ học tập (83,3%); 200 cộng đồng học tập cấp thôn (94%); 78 đơn vị học tập cấp xã quản lý (100%); 19 đơn vị học tập cấp huyện (100%); 19/19 cộng đồng học tập cấp xã xếp loại tốt, khá 15 tiêu chí (100%). Đặc biệt, thành phố đã phát triển sâu rộng các phong trào khuyến học, tạo nền móng vững chắc để tiếp tục xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.
 
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành HKH thành phố khóa III; thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022 - 2027. Đại hội đã bầu Ban chấp hành HKH thành phố Hòa Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 27 người.
Theo Báo Hòa Bình
Viết bởi Super User