Văn hóa - Xã hội

thúySáng ngày 28/9, UBMTTQ thành phố Hòa Bình đã tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022.

Trong quý III, MTTQ các cấp của thành phố đã phối hợp với chính quyền, các ban ngành và các tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ thể đã tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc thực hiện hiệu quả các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hưởng ứng chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP” gắn với xây dựng HTX kiểu mới, tổ hợp tác, phát triển kinh tế hộ; vận động các gia đình, khu dân cư đăng ký phấn đấu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; vận động thành lập mới và duy trì hoạt động với 987 tổ tự quản, 58 hòm thư góp ý, 31 tuyến phố “văn minh”, tại 214 khu dân cư. Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no”, phấn đấu “Vì một Việt Nam không đói nghèo”, trong quý III UBMTTQ thành phố đã phối hợp tổ chức nghiệm thu và bàn giao 32 nhà đại đoàn kết; phối hợp rà soát 18 nhà thuộc gia đình chính sách để xây mới và sửa chữa; phối hợp hỗ trợ cho 25 hộ nghèo tại phường Tân Hòa và xã Yên Mông, với số tiền 50 triệu đồng; trích quỹ  “cứu trợ” hỗ trợ cho 2 hộ gia đình bị hỏa hoạn và gia đình có con bị đuối nước, mỗi hộ 5 triệu đồng.

Tại hội nghị giao ban, UBMTTQ đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV,trong đó tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và MTTQ các cấp; đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động; tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022; phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp./.

Lê Thúy - UBMTTQ thành phố Hòa Bình

Viết bởi Super User