Văn hóa - Xã hội

tập huấnNgày 16/09, UBND thành phố Hòa Bình phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có trên 250 đại biểu gồm: Lãnh đạo, chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;Chủ tịch Ủy ban nhân dân, công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên Ban Chỉ đạo thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động và các Điều tra viên của các phường, xã. Tại đây các đại biểu được tìm hiểu và hướng dẫn về nội dung, hình thức, quy trình thu thập thông tin; cách lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động và một số nội dung quan trọng khác. Thông qua Hội nghị nhằm phục vụ công tác dự báo thông tin thị trường lao động, xây dựng chính sách về lao động, việc làm, quy hoạch nguồn nhân lực, phân bổ và sử dụng hợp lý lao động gắn với quy hoạch ngành, địa phương. Phân tích, đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn thành phố để từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng địa bàn; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Xây dựng cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động phục vụ công tác hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Giản Viết Dũng - TTVHTP 

Viết bởi Super User