Chính trị

   khai giảng2Sáng ngày 06/10/2022, Ban Thường vụ Thành đoàn Hoà Bình phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2022

    Đến dự và động viên lớp học có đồng chí Đồng chí Dương Đức Anh– Bí thư Thành đoàn; đồng chí Lê Thị Bích Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; cùng các đồng chí, thường trực Thành đoàn, giảng viên Trung tâm.

    Tham gia lớp bồi dưỡng có 73 học viên là các đồng chí UVBCH Đoàn thanh niên thành phố, các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc. Trong thời gian tập huấn các học viên sẽ được trang bị những kiến thức thông qua 5 chuyên đề chính với các nội dung: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường học XHCN của thanh niên, đại diện chăm lo và  bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Thanh niên Việt Nam; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; Nghiệp vụ vốn vay ủy thác, Quán triệt một số điểm mới trong văn bản Liên tịch số 56/VBLT-NHCSXH-HPN-HND-HCCB-ĐTN ngày 14/01/2022 giữa Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn Thành phố Hòa Bình, Nghị Quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phục hồi sinh kế và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2023, Phổ biến một số chính sách mới; Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; nghiệp vụ công tác Đoàn vụ, đoàn viên ở cơ sở.  Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ viết bài thu hoạch đánh giá kết quả lớp học.

   Phát biểu khai giảng, giao nhiệm vụ lớp học, đồng chí Phó giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố đã yêu cầu các học viên phải chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp, tập trung theo dõi tiếp thu kiến thức bài giảng ngay trên lớp học. Bên cạnh đó, các giảng viên cần chuẩn bị tốt tài liệu với nội dung bám sát chương trình đồng thời có những liên hệ sinh động, thực tiễn tại đơn vị, truyền đạt đầy đủ những kiến thức để sau thời gian học tập các học viên sẽ nắm bắt được những nội dung cơ bản và có được bài thu hoạch đạt kết quả tốt nhất.

 Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị và trang bị các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản cho đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn thành phố, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn ở cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong quá trình công tác./.

Nguyễn Yến - Thành đoàn Hòa Bình

Viết bởi Quản trị trang TTDT