Chính trị

C haChiều ngày 03/10/2022, đồng chí Đinh Văn Thái - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND thành phố để đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng năm 2022 của Thường trực và các Ban của HĐND và thảo luận một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND thành phố.

Tham dự phiên họp có đồng chí Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng ban, phó trưởng các Ban của HĐND thành phố, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Trong 9 tháng năm 2022, Thường trực HĐND thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND thành phố khoá II, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đã ban hành 106 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố; chủ trì phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các ngành liên quan chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; tổ chức khảo sát đối với 13 lượt phường, xã; tổ chức giám sát 07 lượt phòng, ban, phường, xã (trong đó có 01 cuộc giám sát chuyên đề); phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; đôn đốc UBND thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp thu trước kỳ họp và các ý kiến thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; tổ chức thành công Hội nghị giao ban lần thứ 2 giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường, xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; cho ý kiến 14 nội dung phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND theo đề nghị của UBND thành phố.....

Kết luận phiên họp, đồng chí Đinh Văn Thái, Phó chủ tịch HĐND thành phố đề nghị trong thời gian tới, Thường trực và các Ban của HĐND thành phố chủ động triển khai các hoạt động 3 tháng cuối năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Thường trực HĐND thành phố trong việc tổ chức cho đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm theo quy định; UBND thành phố, các ngành liên quan chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; giao Văn phòng HĐND và UBND tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện cho Hội nghị giao ban lần thứ 3 giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường, xã..../.

 (Phạm Hà - Văn phòng HĐND và UBND thành phố)

Viết bởi Super User