Chính trị

huệNgày 09/9/2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành ủy chủ trì. Tại kỳ họp, Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã xem xét, thảo luận một số nội dung:

1. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đồng chí: Nguyễn Thị Sang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thống Nhất; đồng chí Bùi Thế Đừng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất; Lê Ánh Thép - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường thống Nhất; đồng chí Phạm Kỳ Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Hòa Bình.

Sau khi nghe báo cáo kết quả xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật:

- Khiển trách các đồng chí: Bùi Thế Đừng - Phó Bí thư; Chủ tịch UBND phường Thống Nhất; đồng chí Lê Ánh Thép - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất; đồng chí Phạm Kỳ Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hòa Bình.

Yêu cầu đồng chí Nguyễn Thị Sang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thống Nhất nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn phường; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Thịnh Lang và đồng chí Nguyễn Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Thịnh Lang, Uỷ ban kiểm tra Thành ủy đã thảo luận và thống nhất: Những khuyết điểm vi phạm của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Thịnh Lang chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, đề nghị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Cũng tại kỷ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Hết Thông báo!

Bùi Huệ - UBKT Thành ủy

Viết bởi Super User