Chính trị

c hàChiều ngày 31/8/2022, đồng chí Đinh Văn Thái - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND thành phố để đánh giá kết quả hoạt động tháng 7 và tháng 8 năm 2022 của Thường trực HĐND thành phố; cho ý kiến về sử dụng nguồn dự phòng ngân sách thành phố năm 2022 theo đề nghị của UBND thành phố; thống nhất thời gian, chủ đề Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường, xã lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Trưởng ban, Phó trưởng các Ban của HĐND thành phố; lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2022, Thường trực HĐND thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND thành phố khoá II, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đã chủ trì phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các ngành liên quan chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để báo cáo kết quả kỳ họp; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố đã được ban hành; tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phường Phương Lâm và phường Kỳ Sơn; tham dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2022; đôn đốc và tham dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - HĐND các phường, xã; khảo sát công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Thịnh Lang và phường Trung Minh; cho ý kiến theo đề nghị của UBND thành phố về sử dụng nguồn dự phòng ngân sách thành phố để thực hiện một số nhiệm vụ.....

Tại Hội nghị, các đồng chí thành viên Thường trực HĐND thành phố đã thảo luận, cho ý kiến theo đề nghị của UBND thành phố về sử dụng nguồn dự phòng ngân sách thành phố để để bổ sung dự toán cho phòng Tư pháp và hỗ trợ Ban Chỉ huy quân sự thành phố diễn tập CH-CQ 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, có một phần thực binh; tham gia ý kiến về tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường, xã lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết luận phiên họp, đồng chí Đinh Văn Thái - Phó chủ tịch HĐND thành phố đề nghị: Trong tháng 9 năm 2022, Thường trực và các Ban của HĐND thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong các hoạt động của HĐND; chủ động các hoạt động khảo sát, giám sát trong đó chú trọng giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố. Đồng chí cũng giao Văn phòng HĐND và UBND tham mưu chuẩn bị và tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường, xã lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

 (Phạm Hà - Văn phòng HĐND và UBND thành phố)

Viết bởi Super User