Giới thiệu  I  Liện hệ  I  Tìm kiếm

2

Sáng 22/3, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đào Đức Toàn, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; các đồng chí Văn phòng Tổng Bí thư.

 

Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và một số ban, sở, ngành, huyện, thành phố.
 
Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó khẳng định: Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát được dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2021, có 16/21 chỉ tiêu về kinh tế ước đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 2,66%; GRDP bình quân đầu người đạt 61,1 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 5.615 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2020.  Tổng đầu tư toàn xã hội ước đạt 16.990 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hoá đạt 31,6%; có 9 xã về đích nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã về đích NTM lên 65 xã (bằng 50,3% tổng số xã); đến nay có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (đứng thứ 3 các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, đứng đầu các tỉnh Tây Bắc về xây dựng NTM); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.218 triệu USD; độ che phủ rừng duy trì ổn định 51,5%. Đời sống của Nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, từ 8,6% năm 2020 xuống còn 6,6%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,19%... Tỉnh đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và sẵn sàng các điều kiện để tiến tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng, sống chung với dịch bệnh. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, QP-AN được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được nâng lên.
 
Bên cạnh kết quả đã đạt được còn một số yếu kém, đó là có 5 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu vốn để đầu tư phát triển. Công tác quy hoạch, thu hút đầu tư thiếu chủ động. Thu hút đầu tư chưa xứng với tiềm năng, lợi thế. Đời sống một bộ phận người dân ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn…
 
Đảng bộ tỉnh đang tập trung lãnh đạo thực hiện 4 khâu đột phá chiến lược là quy hoạch, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời chú trọng 3 trụ cột chính là nông nghiệp, công nghiệp sạch, phụ trợ có giá trị cao và du lịch là mũi nhọn… hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Hòa Bình đạt mức phát triển trung bình vào năm 2025.
 
Tại buổi làm việc, đại diện các ngành, địa phương báo cáo tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ và Nhân dân, một số lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị...
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm phấn khởi khi trở lại thăm và chứng kiến sự đổi mới của quê hương Hòa Bình, nơi có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Là địa phương giàu truyền thống các mạng, nơi còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, tiêu biểu nhất là dân tộc Mường với các di sản văn hóa nổi tiếng như Mo Mường, Sử thi Đẻ đất đẻ nước… nơi có công trình thủy điện Hòa Bình phục vụ sự nghiệp phát triển CNH, HĐH.
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nổi bật là đã chủ động triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, có định hướng phát triển đúng, phù hợp với điều kiện địa phương và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong phát triển KT-XH, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch (PCD), phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống Nhân dân.
 
Tổng Bí thư đề nghị, Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn kiện của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt bám sát Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng, NQĐH tỉnh khoá XVII để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó sớm nghiên cứu thực hiện các mục tiêu NQ của Trung ương về phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phù hợp với thực tế địa phương. Trên tinh thần không được lơ là chủ quan, tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả PCD, chú trọng phát huy vai trò của các Tổ Covid cộng đồng trong PCD.
 
Thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá" trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW (khoá XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; xây dựng, chỉnh đốn Dảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Quan tâm công tác lựa chọn, bố trí cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, có đức, có tài, vì cái chung, vì sự nghiệp phát triển. Kiên quyết chống cho được tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái.
 
Phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược; phát triển có trọng tâm, trọng điểm, cân đối hài hoà giữa các địa phương và giữa khu vực đô thị và nông thôn; phát triển công nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị. Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan nông thôn.
 
Cần chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc,  kế thừa những tinh hoa văn hóa của các thế hệ trước, làm cho giá trị của các di sản văn hóa thấm sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng nhân cách con người Hòa Bình phát triển toàn diện. Khai thác, phát huy có hiệu quả di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình gắn với phát triển du lịch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc trên địa bàn, các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân…
 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Giữ vững ổn đinh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý; quan tâm giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai, không để phát sinh khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp, hình thành các điểm nóng.
 
 Tổng Bí thư tin tưởng với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, cùng với khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hòa Bình sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, xây dựng tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, kinh tế đạt mức trung bình của cả nước, năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi NQĐH XIII của Đảng.
 
* Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và tặng quà, động viên cán bộ, công nhân lao động Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản đang hoạt động hiệu quả tại KCN bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình).
 
Nhân dịp công tác tại tỉnh Hòa Bình, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi tặng 1 tivi cho nhà văn hóa xóm Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong) và trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 10 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và tặng quà cán bộ, công nhân lao động
Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam tại KCN bờ trái Sông Đà (TP Hoà Bình).
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà của
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho xóm Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong).
                                                                   Theo Báo Hòa Bình

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

  NhaDauTu

Thống kê truy cập

1163627
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày:
886
2699
7750
310846
60705
52365
1163627

Your IP: 34.229.119.176
2022-11-30 05:06

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH 

Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258) 

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://thanhpho.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Chia sẻ facebook

web cert cds

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction