Văn bản chỉ đạo

Ngày 30/6/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Viết bởi Super User