Văn bản chỉ đạo

Ngày 27/6/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1259/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Viết bởi Super User