Văn bản chỉ đạo

Ngày 15/6/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1144/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2022

Viết bởi Super User