Quốc phòng - An ninh

Sáng 4/8, xã Quang Tiến (TP Hoà Bình) đã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2022. Tham dự và chỉ đạo có lãnh đạo UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cùng các lực lượng tham gia diễn tập.

 Cuộc diễn tập với đề mục "Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, xử trí một số tình huống giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, huy động lực lượng, phương tiện xây dựng cơ sở hạ tầng trong KVPT”. Theo đó, cuộc diễn tập được diễn ra trong 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 - Cấp ủy, chính quyền địa phương chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển hoạt động địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; giai đoạn 2 - Chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3 - Thực hành tác chiến phòng thủ.

Phần cơ chế đã thể hiện rõ nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm công tác tham mưu. Đặc biệt là vai trò chỉ huy trưởng Ban CHQS xã và trưởng công an xã trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chuyển địa phương vào các tình trạng chiến tranh, công tác phòng không Nhân dân. Phần thực binh, lực lượng dân quân xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các lực lượng làm công tác chuẩn bị và diễn tập phòng, chống cháy rừng sát với thực tế của địa phương, đảm bảo tốt khi có tình huống xảy ra.

Trong quá trình diễn tập đã kết hợp công tác dân vận chỉnh trang 9 km đường làng, ngõ xóm; khơi thông dòng chảy, mương máng được 2 km, nâng cấp và bê tông hóa được 500 m đường với chiều rộng 5 m;… Qua diễn tập đã khẳng định được năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, năng lực tham mưu của Quân sự, Công an, các ngành, đoàn thể của xã, khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng và trình độ SSCĐ, giữ vũng ANTT-TTATXH của lực lượng dân quân, công an, thực hiện tốt yêu cầu chuyển địa phương vào các trạng thái Quốc phòng, đảm bảo theo đúng quy định trong quá trình diễn tập.

Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo tổ chức diễn tập đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác diễn tập chiến đấu trong KVPT xã Quang Tiến năm 2022.

Theo Báo Hòa Bình

 

Viết bởi Quản trị trang TTDT