Thông tin tuyên truyền

Ngày 27/9/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Công văn số 3513/UBND-VHTT về việc tuyên truyền ứng phó khẩn cấp với cơn bão NORU

Viết bởi Super User