Thông tin quy hoạch

Ngày 15/9/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa bình ban hành Thông báo số 175/TB-UBND Về việc lấy ý kiến Dự Thảo Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Viết bởi Super User