Thông tin quy hoạch

Ngày 16/9/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình về việc ban hành Công văn số 3350/UBND-QLĐT về việc công bố đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình

Viết bởi Super User