Thông tin quy hoạch

Ngày 08/8/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1632/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đầu tư cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất phục vụ phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Viết bởi Super User