Giới thiệu  I  Liện hệ  I  Tìm kiếm

2

Ngày 14/12/2022 Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình ban hành Công văn số 4676/UBND-QLĐT V/v công bố đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái và vui chơigiải trí Viên Nam tại xã QuangTiến, thành phố Hòa Bình

Ngày 14/12/2022 Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình ban hành Công văn số 4675/UBND-QLĐT về việc công bố đồ án Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 tại xã Thịnh Minh, xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình

Ngày 04/11/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình ban hành Công văn số 4133/UBND-TNMT về việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

Ngày 15/9/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa bình ban hành Thông báo số 175/TB-UBND Về việc lấy ý kiến Dự Thảo Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050