Thông tin tuyển dụng

Ngày 08/4/2022 Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn (chỉ tiêu năm 2021)

Viết bởi Super User