Quy chế làm việc

Ngày 19/01/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND, Quyết định phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố hòa bình và Ủy viên UBND thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026

Viết bởi Super User