Quy chế làm việc

Ngày 5/10/2020 Thành ủy Hòa Bình ban hành Quy chế số 01-QC/TH.U Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy và TT Thành ủy khóa II nhiệm kỳ 2020-2025

Viết bởi Quản trị trang TTDT