Lịch công tác

Ngày 29/12/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 2457/TB-SVHTTDL  về việc Thông báo lịch tiếp công dân Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

 thông báo sở VHTT

Viết bởi Super User