Tin nổi bật

dân tộcBan Dân tộc của HĐND thành phố vừa tổ chức giám sát phòng Dân tộc thành phố trong việc thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố năm 2021 và quý I năm 2022. Đồng chí Phan Thị Thuý Huyền - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Chánh Văn phòng Thành uỷ, Trưởng ban Dân tộc của HĐND thành phố làm trưởng đoàn. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Đinh Văn Thái - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố; các thành viên Ban Dân tộc của HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố và lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Theo báo cáo, năm 2021 và quý I năm 2022, phòng Dân tộc đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND thành phố thực hiện theo quy định các chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố, cụ thể: thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; phối hợp tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 (tổng số 150 xuất quà với trị giá 500.000đ/xuất); cấp phát 19 ấn phẩm báo, tạp chí cho các đơn vị, cá nhân theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ  tướng Chính phủ cho 19 xã phường, 146 người có uy tín, 29 trường học; xây dựng mô hình “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tại xã Độc Lập; việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số được thực hiện đảm bảo theo quy định.... Hiện phòng Dân tộc đang tham mưu xây dựng Đề án thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Phan Thị Thuý Huyền đã ghi nhận những kết quả của đơn vị trong việc tham mưu thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới đơn vị cần chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã thực hiện tốt các chính sách dân tộc, quan tâm thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số phát triển kinh tế; chú trọng bảo tồn, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc...Đoàn giám sát cũng đã ghi nhận một số kiến nghị của đơn vị để tổng hợp, báo cáo, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

(Phạm Hà - Văn phòng HĐND và UBND thành phố)

Viết bởi Quản trị trang TTDT