Dự án, hạng mục đầu tư

Ngày 19/7/2022 Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công văn số 2521/SXD-QLN&TTBĐS về việc Đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn và Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn

Viết bởi Super User