Dự án, hạng mục đầu tư

Ngày 13/01/2022 Sở Xây dựng ban hành Công văn số 145/SXD-QLN&TTBĐS ngày 13/01/2022 về việc Đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh bất động sản; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn; Các dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh bất động sản và Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản tại các dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn

 

Viết bởi Super User