Tổng hợp tin

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CHUNG

Khai thác và huy động tối đa lợi thế, tiềm năng để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Giữ gìn và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng thành phố Hòa Bình trở thành đô thị loại II trước năm 2025.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU (đến năm 2025)

1. Về kinh tế

* Đến năm 2025:

(1) Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 19%.

(2) Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ 53,9%; Công nghiệp - xây dựng 41,8%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản 4,3%.

(3) Thu nhập bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng.

(4) Tổng thu NSNN đạt 1.000 tỷ đồng trở lên.

(5) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm đạt 65.000 tỷ đồng.

(6) Phấn đấu thành lập 01 phường mới. Tỷ lệ đô thị hoá đạt 80% trở lên.

(7) Phấn đấu 02 xã còn lại hoàn thành nông thôn mới, thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Về văn hóa - xã hội

(8)Duy trì mức độ đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 05 tuổi, PCGD tiểu học mức độ 3, PCGD THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2.

(9) Phấn đấu đạt trên 90% hộ gia đình văn hóa; 80% xóm, tổ dân phố văn hóa; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

(10) Duy trì 100% phường, xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế.

(11) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1%.

(12) Giải quyết việc làm trên 4.000 lao động/năm.

* Đến năm 2025:

(13) Duy trì các trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia; phấn đấu xây dựng mới 05 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

(14) Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,2% .

(15) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó 50% lao động có bằng cấp, chứng chỉ.              

(16) Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 49%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 38,8%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93%.

3. Về môi trường

(17) Duy trì 100% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

(18) 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn.

(19) 100% cơ sở y tế thu gom và xử lý chất thải y tế đúng quy định.

* Đến năm 2025:

(20) Tỷ lệ độ che phủ rừng 42,8%.

(21) Trên 95% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý.

4. Về Quốc phòng, An ninh

(22) Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân hàng năm. Xây dựng 50-70% công trình quân sự theo quy hoạch thế trận quân sự trong “Khu vực phòng thủ thành phố”.

(23) Tỷ lệ phá án đạt trên 75%; tỷ lệ phá trọng án trên 95%.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1.Tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân.

Thực hiện thu hút đầu tư góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên các loại hình dịch vụ thương mại, du lịch, viễn thông, mở rộng các tuyến vận tải...Thực hiện xã hội hóa, chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn. Thực hiện Đề án phát triển du lịch thành phố Hòa Bình; xây dựng các khu, điểm, làng du lịch gắn với bản sắc văn hóa dân tộc (bản Dao phường Thống Nhất, bản Mường Bích - Trụ xã Hòa Bình…).

Hoàn thành việc thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Yên Mông đạt 50%; cụm công nghiệp Chăm Mát - Dân Chủ đạt 80%; cụm công nghiệp Tiên Tiến đạt 80%. Thu hút các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, giải quyết nhiều lao động tại Khu công nghiệp bờ trái; Mông Hóa và Yên Quang. Tiếp tục thu hút đầu tư vào các Khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch, ngành nghề được duyệt.

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hỗ trợ xây dựng và nâng cao giá trị, hỗ trợ thị trường cho các sản phẩm xây dựng theo tiêu chuẩn OCOP. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, nuôi cá lồng trên vùng thượng lưu và hạ lưu Sông Đà. Khuyến khích thành phẩm cá đóng gói đảm bảo tiêu chuẩn, phục vụ du lịch và tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục phát triển các vùng sản xuất rau an toàn; triển khai xây dựng các mô hình ứng dụng cơ giới và ứng dụng công nghệ cao sản xuất theo quy trình VietGAP; chăn nuôi lợn bản địa theo hình thức tập trung quy mô trang trại và trồng các loại cây có múi tại các xã vùng ven.

Xây dựng và phát huy hiệu quả Chương trình MTQG nông thôn mới, hoàn thành 02 xã nông thôn mới; 5 xã nông thôn mới nâng cao và 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phát triển Hợp tác xã gắn với việc hình thành và phát triển chuỗi tiêu thụ sản phẩm.

2. Tiếp tục thực hiện các đột phá chiến lược. Đẩy mạnh thu hút đầu tư. Khai thác, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hộitheo hướng đồng bộ, hiện đại.

2.1. Thu hút đầu tư và Phát triển kết cấu hạ tầng

Rà soát quy hoạch sử dụng đất, đề xuất quỹ đất tái định cư, quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, hợp thức hóa quyền sử dụng đất, thực hiện chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu hành chính - chính trị huyện Kỳ Sơn (cũ) và các khu đất khác để thu tiền sử dụng đất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng các công trình dự án, trong đó ưu tiên nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, dự án nhà ở thương mại và các dự án phục vụ đấu giá thu tiền sử dụng đất vào ngân sách.

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu phát triển đô thị, tạo động lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố, như: Khu Dân Chủ; Trung Minh; Tân Hòa - Thịnh Lang. Trong đó tập trung xây dựng Khu đô thị mới Trung Minh, Khu đô thị cao cấp Sao Mai đường Trần Hưng Đạo, Khu đô thị mới phía Nam Quảng trường Hòa Bình; khu đô thị mới Hòa Bình - Gelximco. Tập trung công tác GPMB để tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch mạnh kết cấu hạ tầng đô thị.

Thực hiện xây dựng hệ thống điểm đỗ xe buýt, taxi và hệ thống đỗ xe tĩnh và quản lý các điểm khai thác cát, sỏi trên địa bàn.

Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh khu, cụm công nghiệp. Tạo điều kiện thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất các loại vi mạch điện tử nguồn vốn FPI tại Khu công nghiệp bờ trái sông Đà; dự án Khu đô thị Phú Hưng Khang; dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình, công trình thu trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô Nhà máy bể chưa nước trung gian và tuyến ống nước truyền tải nước sạch; Dự án Nhà máy xử lý rác Bắc Việt…; kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi phục vụ tưới tiêu. Tiếp tục tạo điều kiện đầu tư thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn trên địa bàn. Xây dựng Nhà tang lễ thành phố Hòa Bình; Xây dựng thêm 01 cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn.

Tập trung đầu tư, nâng cấp, cải tạo trường lớp; quy hoạch trường học tại các khu đô thị mới, đầu tư nâng cấp các trường đạt chuẩn quốc gia. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa từ thành phố tới cơ sở; xây dựng các công trình văn hóa mới; gắn quy hoạch phát triển các thiết chế văn hóa với quy hoạch phát triển đô thị.

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, trọng tâm là phát triển du lịch thể thao, giải trí, sân golf, khu biệt thự cao cấp tại vùng hồ Hòa Bình; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án nghỉ dưỡng, sinh thái, tâm linh trên các địa bàn phường Thái Bình, xã Hòa Bình; tiếp tục phát triển Phố văn hóa du lịch ẩm thực 2 bờ sông Đà…

Thực hiện các dự án vốn ODA, NGO:Tiếp tục thực hiện dự án theo kế hoạch đối với Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hòa Bình và dự án Hỗ trợ phát triển cộng đồng thành phố Hòa Bình do tổ chức GNI tài trợ.

Phối hợp với các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhất là điện, bưu chính, viễn thông,... đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn huy động vốn, mở rộng tín dụng có hiệu quả; ưu tiên vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Phát triển kinh tế tư nhân chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể. Phát triển tập thể theo chiều sâu với nòng cốt là hợp tác xã.

2.2 Phát triển nguồn nhân lực

Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách đột phá để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong hệ thống chính trị và các ngành mũi nhọn của thành phố; nâng cao hiệu quả đào tạo CB, CC, VC nhất là đội ngũ trong nguồn quy hoạch và những vị trí việc làm tham mưu chuyên sâu mang tầm chiến lược. Thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến phường, xã có trình độ chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định; 100% cơ quan, đơn vị có cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có đủ năng lực nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, hoạch định chủ trương, cơ chế, chính sách, xử lý giải quyết công việc thực tế.

2.3 Hoàn thiện thể chế, trọng tâm là cải cách hành chính

Cải cách thể chế: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó tập trung vào lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập: Đất đai, xây dựng, doanh nghiệp…Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Thường xuyên rà soát TTHC còn rườm rà, đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí; cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã đạt trên 90%.

Cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy cấp huyện, cấp xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống Chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Cải cách tài chính công: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; phấn đấu giảm 10% ngân sách nhà nước cấp cho chi hoạt động sự nghiệp.

Hiện đại hóa hành chính: Thực hiện trên 80% hồ sơ công việc thuộc cấp thành phố và trên 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước. Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của từ thành phố đến phường, xã thông qua hệ thống trực tuyến. Đến năm 2025, 100% cơ quan hành chính duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Áp dụng thí điểm ISO điện tử tại một số cơ quan hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin thành phố Hòa Bình và Trang tin điện tử thành phố Hòa Bình. Đẩy mạnh thực hiện công tác đấu thầu, đấu giá qua mạng.

3. Tăng cường tổ chức quản lý và khai thác tốt nguồn thu, chống thất thu ngân sách, tạo nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội

Quản lý tốt các nguồn thu, coi trọng việc nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu ngân sách, chống thất thu, đẩy mạnh thu thuế nợ đọng. Phấn đấu hàng năm hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN; nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và tuyên truyền chế độ, chính sách, pháp luật về thuế. Tiếp tục thực hiện cải cách tài chính công và ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong quản lý tài chính, tài sản công. Rà soát quy hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng, giao đất thu tiền sử dụng đất tái định cư trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Bố trí kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư. Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư ... Nghiên cứu đề xuất thay đổi cơ chế, chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư theo hướng tăng tính chủ động cho thành phố.

4. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Hoàn thành xây dựng Quy hoạch chung đô thị thành phố Hòa Bình sau sáp nhập huyện Kỳ Sơn làm cơ sở xây dựng quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thực hiện cấp giấy phép xây dựng và quản lý đô thị theo quy hoạch. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và thực hiện Quy chế quản lý đô thị. Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hợp phần thành phố Hòa Bình. Hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã Mông Hóa thành phường Mông Hóa. Tập trung đầu tư hoàn thiện các tiêu chí thành phố Hòa Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý hoạt động xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch và giấy phép xây dựng. Chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, thực hiện xã hội hóa trong quản lý và đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm, hàng năm; công tác cấp giấy chứng nhận sử dụng đất; bảo đảm việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Luật Đất đai; Thực hiện Quy hoạch xây dựng khu xử lý rác thải tập trung. Đưa ra những giải pháp để thực hiện thu gom xử lý rác.

Thực hiện các giải pháp đề giải quyết dứt điểm khó khăn trong công tác vận chuyển và xử lý rác thải (kể cả giải pháp tạm thời có định hướng lâu dài); tăng cường công tác thu gom rác thải, đảm bảo tỷ lệ thu gom đạt trên 95%.

5. Phát triển giáo dục - đào tạo và tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ

Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển GD&ĐT thành phố Hòa Bình giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố Hòa Bình; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ số lượng, cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ, phẩm chất, đạo đức. Tăng cường công tác thông tin, dự báo nhu cầu nhân lực ngành giáo dục đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp. Duy trì đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, PCGD tiểu học và PCGD THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2; thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020. Khuyến khích đầu tư phát triển các trường chất lượng cao, các trường ngoài công lập; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học, đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng. Tích cực phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, định hướng nghề nghiệp bậc trung học phổ thông.

Nâng cao chất lượng các Đề án khoa học - công nghệ có giá trị thực tiễn. Xây dựng Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh. Quan tâm đào tạo đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ trọng điểm như cơ khí chế tạo, điện tử, công nghệ thông tin, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư nghiên cứu đưa nhanh tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế; về nhận thức chính trị, trách nhiệm công dân, ý thức, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tăng cường đầu tư các nguồn lực nhằm quy hoạch, đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, quản trị doanh nghiệp. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cống hiến, phát huy năng lực sáng tạo; có chế độ bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tạo cơ hội nâng cao kỹ năng thực hành, gắn với thực tiễn.

6. Phát triển văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông

Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tiếp tục đầu tư cho các thiết chế văn hóa. Tổ chức các giải thể thao cấp thành phố và hàng năm tham dự từ 7 giải thể thao cấp tỉnh.

Thực hiện tốt công tác thông tin và truyền thông. Kịp thời tuyên truyền các giải pháp của UBND thành phố trong điều hành kế hoạch phát triển KT-XH.

Quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa. Đầu tư nâng cấp Khu căn cứ khởi nghĩa của Tổng Kiêm - Đốc Bang tại xã Mông Hóa thành di tích cấp quốc gia. Tu bổ Khu di tích tượng đài cầu Mè; di tích Đình Mường Trại phường Thái Bình; di tích Đình Cả xã Yên Mông; di tích Đình và đền Thịnh Lang; Xây dựng Trung tâm bảo tồn và sinh hoạt văn hóa cộng đồng người Dao quần chẹt phường Thống Nhất. Tiếp tục trang bị cơ sở vật chất văn hóa và xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố.

7. Giải quyết việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội

Triển khai thực hiện các chương trình việc làm; tuyên truyền đến người lao động về Sàn Giao dịch việc làm online, Website thông tin việc làm… Chú trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; gắn kết nhu cầu về lao động giữa thành phố với thị trường lao động trong và ngoài tỉnh; tiếp tục phát triển thị trường xuất khẩu lao động. Đa dạng hóa hình thức, phương thức đào tạo nghề như: dạy nghề chính quy; dạy nghề thường xuyên; dạy nghề tập trung; dạy nghề lưu động; dạy nghề tại các doanh nghiệp; dạy nghề cho các đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số ...Bố trí kinh phí và đào tạo nghề cho người lao động và chuyển đổi nghề khi bị nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả; thực hiện gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện xã hội hóa trong giảm nghèo. Tăng cường giám sát, quản lý các nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo nhằm đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác giảm nghèo.

Phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, nâng cao hiệu quả trợ giúp xã hội: huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội thực hiện các chính sách an sinh xã hội; mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức trợ cấp xã hội thường xuyên phù hợp với khả năng ngân sách thành phố. Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn, đáp nghĩa; phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, bài trừ các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác gia đình và trẻ em.

          8. Công tác y tế - dân số

Quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Chú trọng và đẩy mạnh công tác, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm y tế dự phòng; chủ động phòng chống, không để phát sinh dịch lớn. Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, dân số; chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y, dược, an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, xã hội hóa y tế. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế cơ bản, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thực hiện BHYT toàn dân, BHXH và BHTN.Nâng cao chất lượng dịch vụ ở các cơ sở khám chữa bệnh.

9. Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo

Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Vận động đồng bào các tôn giáo phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân, hăng hái lao động sản xuất, sống “tốt đời đẹp đạo”... ; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật...

10. Tăng cường quốc phòng, an ninh và nội chính, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng an ninh. Xây dựng tiềm lực quốc phòng trong Khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc; xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Tập trung huấn luyện chuyên sâu, thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh, thực hiện tốt công tác chính sách. Xây dựng các công trình quân sự trong Khu vực phòng thủ thành phố. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hòa Bình và chỉ đạo các phường, xã diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt 100% theo kế hoạch.

Giữ vững ổn định chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắmchắc tình hình, kịp thời ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động. Xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh ảnh hưởng đến các lĩnh vực, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự và bảo vệ an toàn Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; chấp hành nghiêm pháp luật, không để lọt tội phạm, không để oan, sai; nâng cao tỷ lệ xử lý tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, khám phá các loại án vượt chỉ tiêu do Quốc hội, Bộ Công an đề ra. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy lùi tệ nạn xã hội, tiếp tục kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và công tác phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2012 - 2020” và phát triển mô hình “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự”; mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy”. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra kinh tế - xã hội. Phấn đấu giải quyết trên 90% đơn thư thuộc thẩm quyền.

Thực hiện rà soát, hệ thống hóa 100% văn bản QPPL ban hành; thẩm định 100% văn bản QPPL do UBND thành phố ban hành đảm bảo chất lượng. Các sự kiện hộ tịch được đăng ký kịp thời, đúng quy định; Thực hiện số hóa, cập nhập dữ liệu hộ tịch từ các sổ hộ tịch; Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan thuộc khối nội chính trong công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Viết bởi Super User