Chỉ đạo điều hành

Ngày 23/11/2021 Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Công văn số 4336/UBND-YT về việc Dừng hoạt động các điểm khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố 

 File: Công văn số 4336

Viết bởi Super User