Thành phố Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

            Ngày 8/8, Thành phố Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện phong trào thi đua “Thành phố Hoà Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Dự hội nghị có đồng chí Quách Tùng Dương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng.

 

 

IMG 3289

ĐC:Quách Tùng Dương, Bí thư Thành ủy, trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Thành phố Hoà Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”

giai đoạn 2016 - 2020.

         Qua 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại thành phố Hòa Bình, chương trình đã tạo ra những bước đột phá quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế trên địa bàn. Nếu như trong giai đoạn đầu từ năm 2010-2015 thành phố Hòa Bình phấn đấu xây dựng 2/7 xã NTM. Nhưng trong 5 năm đầu, thành phố đã có 3/7 xã cán đích thành công NTM. Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định đến năm 2020 thành phố sẽ có 7/7 xã về đích NTM, nhưng sau nửa nhiệm kỳ thành phố đã xây dựng thành công 7/7 xã NTM và ngày 08/3/2019 Thủ tưởng Chính phủ công nhận thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018, tại Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 08/3/2019, sớm hơn so với kế hoạch 2 năm. Năm 2011 thu nhập bình quân đầu người tại khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố là gần 20 triệu đồng, thì dự kiến đến hết năm 2019 đã nâng lên 40,5 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo từ 3,58% năm 2011, năm 2018 tỷ lệ hộ giảm xuống 1,94%; Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề đạt đên nay đã đạt 40% trở lên; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%; Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh tăng từ 95% lên 99%. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và phát triển của khu vực nông thôn. Đặc biệt thành phố Hòa Bình không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực xây dựng nông thôn mới.

IMG 3298

Đồng chí: Phạm Xuân Kiều, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Giấy khen cho các doanh nghiệp, các HTX có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua "Thành phố Hòa Bình chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2016-2020

          Để có được những kết quả trên, trong 10 năm qua thành phố Hòa Bình đã tranh thủ tối đa nguồn lực Trung ương của Tỉnh, tăng cường lồng ghép đồng bộ, chặt chẽ nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương với tổng số vốn huy động trong 10 năm là trên 916 tỷ đồng. Trong đó nhân dân thành phố đã đóng góp trị giá trên 96 tỷ đồng; doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác là trên 72 tỷ đồng.

      Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020, giai đoạn 2021-2030.

          Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Quách Tùng Dương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, của cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến các xã, xóm, đặc biệt là tinh thần đồng thuận, đoàn kết của Nhân dân trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đồng chí cho rằng những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II. Đồng chí cho rằng trong thời gian tới thành phố cần tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình NTM thông qua các giải pháp sau: Xây dựng nông thôn mới cần gắn với việc đẩy mạnh Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho cư dân nông thôn. Tăng cường công tác thu hút vào lĩnh vực nông nghiệp. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, sản xuất theo chuỗi và sản xuất theo hướng hàng hóa. Tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp thành phố Hòa Bình. Đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư vào 02 cụm công nghiệp Yên Mông, Chăm Mát - Dân Chủ, gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, gắn với thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời giữ vững quốc phòng, đảm bảo an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội nông thôn.

          Trong dịp này UBND thành phố Hòa Bình đã khen thưởng cho 02 xã xếp thứ Nhất, thứ Nhì; 09 xóm xếp Nhất, Nhì, Ba; 07 hộ gia đình tiêu biểu; 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thành phố Hoà Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020"./.

Lưu Sao (VP UBND TP).

Tin mới

Các tin khác