vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 1 2021
CTTTTTT
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Khơi dậy sức dân nguồn lực quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới ở thành phố Hòa Bình

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) là một chương trình tổng thể, toàn diện và lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược nông nghiệp, nông dân và nông thôn của Đảng và Nhà nước ta. Xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng và then chốt của thành phố Hòa Bình trong tiến trình hội nhập và phát triển nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực nông thôn. Do đó, ngay khi triển khai, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực chung tay xây dựng NTM và xác định “sức dân” chính là nguồn lực quan trọng, tất yếu trong xây dựng NTM, đồng thời khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện NTM trên địa bàn

Thành phố Hòa Bình có 15 đơn vị hành chính, trong đó có 8 phường và 07 xã. Khi bắt đầu thực hiện xây dựng NTM các xã có xuất phát điểm còn thấp, địa hình cao, dốc và thậm chí có xã không có đất nông nghiệp, chủ yếu là đất rừng và mặt nước và một phận bà con nông dân còn tư tưởng, tập quán canh tác, sản xuất lạc hậu, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa thật đồng bộ chưa đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển thành phố. Do đó việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đặt ra cho thành phố không ít những khó khăn, thách thức. Và trong giai đoạn đầu 2011-2015 theo kế hoạch thành phố phấn đấu xây dựng 02 xã là Yên Mông và Dân Chủ về đích NTM. Tuy nhiên, với tinh thần đồng thuận, cùng sự quyết tâm cao, sâu sát, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những cách làm sáng tạo, thành phố Hòa Bình đã từng bước khắc phục khó khăn, đưa Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trở thành một trong những phong trào sâu rộng và hiệu quả, quan trọng hơn từ NTM đã làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn trên địa bàn. Vậy là từ 02 xã theo kế hoạch ban đầu, bằng nội lực từ sức dân năm 2014 thành phố Hòa Bình đã quyết định xây dựng thêm 01 về đích NTM và trong giai đoạn 2011-2015 thành phố Hòa Bình đã có 3/7 xã về đích NTM gồm: Yên Mông, Dân Chủ và Sủ Ngòi, tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020 thành phố phấn đấu đến năm 2020 thành phố sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Với những kinh nghiệm sau 05 năm đầu thực hiện, năm 2016, 2017 thành phố tiếp tục đưa 02 xã tiếp theo là Thống Nhất và Hòa Bình vững vàng cán đích NTM, năm 2018 thành phố tiếp tục có thêm 02 xã là Thái Thịnh và Trung Minh về đích NTM. Trong đó xã Hòa Bình về đích sớm hơn dự kiến 02 năm, xã Thái Thịnh, Trung Mình sớm hơn 01 năm và ngày 8/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định số Quyết định số 269/QĐ-TTg công nhận thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, sớm hơn 02 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020.

duong

Hệ thống giao thông nông thôn tại thành phố Hòa Bình được đầu tư đồng bộ

Một trong những kinh nghiệm của thành phố Hòa Bình trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM đó chính là công tác huy động sức dân. Và để có được nguồn lực từ nhân dân, việc làm đầu tiên thành phố triển khai thực hiện đó là công tác tuyên truyền. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tư tưởng có thông thì hành động mới xuôi” do đó thành phố đã huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, các ban, ngành đoàn thể từ thành phố đến cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết cho nhân dân trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Gần 3.000 tờ rơi, trên 500 băng rôn, khẩu hiệu, 200 bản tin, phóng sự, 115 cuốn sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới; xây dựng trang thông tin điện tử với hàng triệu lượt người truy cập; tổ chức nhiều cuộc đối thoại, hội thảo, hội thi, sân khấu hóa...đã được thực hiện trong 8 năm thực hiện xây dựng NTM. Đồng thời bên cạnh việc tổ chức tại các xã điểm, thành phố đã lựa chọn xây dựng các công trình điểm, các mô hình điểm, đặc biệt trong huy động sức dân xây dựng nhằm tạo ra những việc làm, những cá nhân đóng vai trò là “người thật, việc thật” xây dựng NTM mà chính nhân dân là những người được thụ hưởng từ các công trình, mô hình, việc làm thiết thực đó.

Trong 8 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM thành phố Hòa Bình đã huy động tổng nguồn lực đầu tư là trên 800 tỷ đồng. Trong đó vốn từ ngân sách Trung ương 66 tỷ đồng; Ngân sách của tỉnh là 95 tỷ đồng; vốn ngân sách thành phố gần 215 tỷ đồng; từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác: 70 tỷ đồng. Đặc biệt trong 8 năm, nhân dân trên địa bàn đã đóng góp: gần 95 tỷ đồng với 51 tỷ đồng tiền mặt, gần 20 tỷ đồng quy đổi từ ngày công lao động và trên 23 tỷ đồng quy đổi từ nhân dân hiến đất, vật liệu... Sự hưởng ứng tích và đồng thuận trong nhân dân cho thấy NTM đã trở thành phong trào rộng lớn và ngày càng “ăn sâu, bám rễ” vững chắc trong nhân dân... Nhờ có sức dân những công trình dường như “không tưởng” do địa hình cao, dốc, dân cư phân tán, khó khăn về kinh phí nhưng với tinh thần đồng thuận, ý chí trí quyết tâm vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương, những con đường từ “ý Đảng lòng dân” đã được thực hiện và hoàn thành. Đó chính là nhờ những kết quả quan trọng trong huy động sức dân trong xây dựng NTM, đặc biệt trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhờ đó đến nay hệ thống giao thông tại 7/7 xã trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã được bê tông hóa đạt tiêu chuẩn về hạ tầng giao thông; 100% các xã có cơ sở tầng, hệ thống thủy lợi, điện, nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn; 07/07 xã có nhà văn hóa và khu thể thao xã; 100% các xóm (58 xóm) có nhà văn hóa, khu thể thao đảm bảo theo quy định.

ga

Khí thế lao động động, sản xuất tại các xã xây dựng NTM ở TP. Hòa Bình

Bên cạnh những đóng góp của nhân dân trong xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, thành phố Hòa Bình đã lồng ghép và khơi dậy sức dân ngay trong phát triển kinh tế. Với quan điểm xây dựng NTM không đơn giản là xây dựng những con đường mới, những cây cầu mới, mà xây dựng NTM là phải tạo được nguồn thu nhập mới cho nhân dân. Do đó những chính sách trong đầu tư phát triển sản xuất đã được thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện mạnh mẽ. Nhờ đó, hằng 100 mô hình kinh tế được thành phố đầu tư, thực hiện. Gần 300 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn được mở. Đồng thời với những kết quả trong khơi dậy tinh thần lao động trong quần chúng nhân dân, đã góp phần tạo dựng khí thế lao động, sản xuất mới trong nhân dân thành phố Hòa Bình đó là “sản xuất để làm giàu và sản xuất để chung tay xây dựng NTM”. Bên cạnh đó, để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập trong nhân dân, thành phố đã khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đặc biệt đối với diện tích vườn tạp tại các hộ gia đình. Vậy là hằng trăm hecta vườn tạp đã được chuyển đổi sang những cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Bưởi, cam, ổi…. Hiện nay thành phố Hòa Bình có 41ha, vùng cấy lúa chất lượng cao diện tích 120 ha giống J02 năng suất cao, vùng nuôi trồng thủy sản 550 ha, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm 150.000 con, và trên 1000 lồng cá vùng lòng hồ sông Đà được đã phát huy hiệu quả, bước đầu hình thành được mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Thành phố tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay từ các ngân hàng như: Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hành Chính sách, các nguồn vốn lồng ghép, từ đó mức sống người dân được nâng lên mới có điều kiện tham gia chương trình xây dựng NTM. Nhờ đó đến nay thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố đạt 41 triệu đồng/người/năm, 91% lao động khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hòa Bình có việc làm và thu nhập ổn định.

Bên cạnh những chính sách phát triển kinh tế của Đảng bộ, chính quyền, cùng tinh thần lao động cần cù, hăng say của nhân dân trong phát triển kinh tế. Nhân dân các xã trên địa bàn thành phố còn có những đóng góp không nhỏ trong xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn. Đặc biệt trong bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Hiện nay thành phố Hòa Bình là một trong những địa phương là điểm sáng trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM đô thị văn minh”, mỗi gia đình đã phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng NTM. Nhờ đó hiện nay 91% số hộ gia đình văn hóa, 80% thôn xóm văn hóa, 80% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đặc biệt nhiều nét văn hóa đặc sắc, mang đậm chất bản địa tiếp tục được nhân dân giữ gìn và phát huy như: Văn hóa chiêng Mường của dân tộc Mường, Tết Nhảy của bà còn dân tộc Dao xã Thống Nhất… Bên cạnh đó thành phố đang tiếp tục tu bổ, tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử, văn hóa tín ngưỡng, tâm linh trên địa bàn. Nhằm từng bước xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng gắn với du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn thành phố.

Tám năm xây dựng NTM, thành phố Hòa Bình là cấp huyện đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Thuận lợi, khó khăn tuy còn nhiều, nhưng kinh nghiệm quan trọng nhất mà thành phố Hòa Bình có được chính là huy động “sức dân”, đây chính là yếu tố quan trọng và là điều kiện cần và đủ để phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng NTM bởi vì quan điểm xây dựng NTM tại thành phố Hòa Bình luôn thực hiện theo lời dạy của Bác “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Nhờ có sức dân mà giờ đây trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã và đang dần hình thành một tư tưởng mới, một nền văn hóa mới đó là văn hóa đoàn kết và chung tay xây dựng NTM kiểu mẫu và xây dựng xã NTM nâng cao./.

 

Đ/C Quách Tùng Dương

UV BTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành, Chủ tịch HĐND TP. Hòa Bình

 

 

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis