Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cho người sản xuất, kinh doanh, sơ chế rau, quả an toàn

Ngày 11/10/2018, tại Hội trường UBND xã Trung Minh, phòng Kinh tế thành phố phối hợp với trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố tổ chức lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm năm 2018 cho người sản xuất, kinh doanh, sơ chế rau quả an toàn cho các hộ thuộc xã Trung Minh, Yên Mông với 30 người tham dự.

Kien thuc AT TP

Toàn cảnh hội nghị

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được giảng viên của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thưc vật thành phố truyền đạt các kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) với những nội dung: Các văn bản quy định pháp luật về an toàn thưc phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm trong sản suất rau quả, chè; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; phương pháp đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm; kiến thức về quản lý giám sát ATTP theo chuỗi sản phẩm rau, quả, chè đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định; hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và áp dụng các chương trình quản lý chất lượng; các thủ tục hành chính đăng ký kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chủ cơ sở, hộ gia đình sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết thực hiện" sản xuất thực phẩm an toàn".

Qua buổi tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất để áp dụng cho cơ sở mình. Kết thúc buổi tập huấn, các học viên được làm bài kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thưc phẩm, để đánh giá việc tiếp thu kiến thức đã được học. Kết quả 100% đạt yêu cầu và được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố

Tin mới

Các tin khác