Xin ý kiến tham gia vào báo cáo đánh giá kết quả xây dựng NTM của thành phố Hòa Bình đề nghị xét công nhận TP. Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

 

2338.signed 1

2338.signed 2

 

Nội dung chi tiết xem và tải về tại đây:

- Công văn số 2338/UBND-VPĐp ngày 01/10/2018 của UBND thành phố Hòa Bình;

- Dự thảo báo cáo kết quả xây dựng NTM của TP. Hòa Bình.

 

 

 

 

 

Tin mới

Các tin khác