Nông dân thành phố Hòa Bình tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân 2017

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân thành phố Hòa Bình đang tích cực thu hoạch lúa vụ chiêm xuân 2017, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết về giống, vật tư nông nghiệp cho sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất. 

ảnh gặt 02               Bà con nông dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình sử dụng

máy gặt để thu hoạch lúa

 

Vụ chiêm xuân năm nay, các giống lúa được gieo cấy phổ biến như: BC 15, TBR 225, KD 18, nhị ưu 838, J02, thiên ưu 8... Nhìn chung, diện tích đảm bảo theo kế hoạch và, đúng khung thời vụ; thời tiết khá thuận lợi, đủ nước, các ổ dịch sâu bệnh đều được phát hiện và xử lý kịp thời nên lúa sinh trưởng phát triển tốt, năng suất khá cao. Đến thời điểm này, thành phố đã thu hoạch được khoảng trên 80% diện tích lúa,năng suất bình quân ước tính đạt 57 tạ/ha, cao hơn bình quân chung của cả tỉnh.      

Với phương châm “thu hoạch nhanh gọn, chuẩn bị đất cho vụ mùa”, tránh mưa bão cuối vụ, bà con nông dân đã tận dụng hết sức người đặc biệt là ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đưa máy gặt đập liên hợp với công suất lớn vào thu hoạch lúa nhằm đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thu hoạch,

Việc ứng dụng cơ giới hóa vào trong khâu thu hoạch lúa đã góp phần giúp nông dân giải phóng được sức lao động, giảm chi phí trong sản xuất, giảm sức ép về thời vụ và tiến độ thu hoạch lúa cũng nhanh hơn rất nhiều.

Dự kiến vụ mùa năm 2017 toàn thành phố sẽ cấy khoảng 400 ha lúa. Trong đó chủ yếu là các giống TBR 225, nhị ưu 838, thiên ưu 8, HT1, TH3-3, khang dân 18... theo khung thời vụ trà sớm gieo cấy trong khoảng từ 1/6/2017 - 10/6/2017 nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ đông.

 

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố

Tin mới

Các tin khác