Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức kiểm tra toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 tại Phường Phương Lâm và xã Mông Hóa

 

Thực hiện Kế hoạch số 108 KH/ĐTN, ngày 22/9/2020 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hòa Bình về kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020.

TD giam satPL1

TD giam satPL2

 

 

Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Hòa Bình đã tiến hành làm việc về các nội dung liên quan đến công tác giáo dục của Đoàn, công tác xây dựng tổ chức Đoàn gồm: công tác phát triển đoàn viên; công tác quản lý đoàn viên; Kế hoạch thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên; công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, xây dựng chi đoàn mạnh; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở đoàn; công tác chỉ đạo thực hiện sinh hoạt chi đoàn, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn và công tác đoàn vụ.

 Qua đợt kiểm tra, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn có cơ sở để đánh giá được thực trạng công tác chỉ đạo, việc triển khai thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn Thành phố. Từ đó, kịp thời nắm bắt được những nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo ở cơ sở để nhân rộng, đồng thời nhìn nhận được những mặt hạn chế, yếu kém để khắc phục đáp ứng yêu cầu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong thời gian tiếp theo./.

Nguyễn Yến –Thành đoàn HB

 

Tin mới

Các tin khác