Thành phố Hòa Bình bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận

Từ ngày 15 đến ngày 18/ 9 Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hòa Bình đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam ở cơ sở năm 2020. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hòa Bình. Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 200 học viên là trưởng ban công tác mặt trận các phường- xã thuộc thành phố Hòa Bình.

TP HB boi duong

Trong thời gian 2 ngày các học viên được tiếp thu các chuyên đề: khái quát về tổ chức, hoạt động của MTTQ Việt Nam, tình hình kết quả công tác mặt trận 9 tháng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 và ban công tác mặt trận ở khu dân cư; Triển khai thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nội dung tổ chức vận động, quản lý và sử dụng quỹ “ Vì người nghèo”, quỹ “ cứu trợ” ; Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, công tác nắm tình hình nhân dân, thu thập, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Qua lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ làm công tác mặt trật ở khu dân cư. Đặc biệt là các phong trao trào thi đua ở cở sở và chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Xuân Huy ( TT văn hóa TT và truyền thông TPHB.

 

 

Tin mới

Các tin khác