vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 6 2021
CTTTTTT
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát tại thành phố Hòa Bình về việc thực hiện Luật Thanh tra

Chiều ngày 01/3, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đã có cuộc giám sát tại thành phố Hòa Bình về việc thực hiện Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2018. Làm việc với đoàn giám sát có các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố và các phòng, đơn vị chuyên môn thành phố.

  Theo đó trong những năm qua, thành phố Hòa Bình đã tập trung triển khai và thực hiện hiệu quả Luật Thanh tra các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra được ban hành tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, trong 3 năm (2016 - 2018), thành phố Hòa Bình đã chỉ đạo Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra 20 cuộc, đối với 81 đơn vị đạt 100% kế hoạch. Trong đó thanh tra hành chính: 10 cuộc; Thanh tra trách nhiệm 10 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý nhiều sai phạm, thu hồi tiền, tài sản chi nhà nước; đồng thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi những sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật. Các cuộc thanh tra được hầu hết các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhất trí, đồng tình, các kết luận được thực thi; vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan thanh tra được nâng lên rõ rệt. Việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 46, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính Phủ, đã thực hiện công khai 20/20 kết luận thanh tra. Hình thức công khai kết luận thanh tra: công khai tại các cuộc họp với các thành phần tham gia gồm: người ra quyết định thanh tra, đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, tổ chức và  các cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra. Đối với Ban Thanh tra nhân dân tại 15 đơn vị phường, xã được kiện toàn theo nhiệm kỳ 02 năm một lần, với cơ cấu 01 trưởng ban, 01 phó ban và các thành viên được phân công phụ trách giám sát trên địa bàn các xã, phường. Qua đó đã kịp thời kiến nghị những bất cập trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội để UBND xã, phường giải quyết, góp phần giữ vững chính trị, trật tự an ninh xã hội.

ban phap che 3.2019
Toàn cảnh cuộc giám sát

Qua quá trình thực hiện Luật Thanh tra trên địa bàn, thành phố đã nêu ra một số khó khăn hạn chế trong quá trình thực hiện như: thanh tra về phòng, chống tham nhũng (mới dừng lại nội dung kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập của cá nhân cán bộ, công chức trong diện phải kê khai). Công tác thanh tra công vụ đối với cơ quan hành chính Nhà nước còn ít. Việc đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản (kể cả đất đai) theo kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra tuy có chuyển biến nhưng nhìn chung không cao, chưa triệt để. Việc phát hiện dấu hiệu vi phạm ở cơ sở còn chậm.

Trên cơ sở báo cáo và kiểm tra thực tế hồ sơ, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã cơ bản đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực của thành phố trong việc thực hiện việc thực hiện Luật Thanh tra. Để triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác thanh tra Đoàn giám sát đã yêu cầu thành phố Hòa Bình trong thời gian tới cần tăng cường áp dụng các biện pháp kiểm tra, xử lý sau thanh tra. Tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, đặc biệt đối với cán bộ trong Ban Thanh tra nhân dân tại cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác thanh tra và cần đảm bảo, nâng cao chất lượng việc thực hiện lưu trũ hồ sơ./.

Lưu Sao (VP UBND TP)

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát tại thành phố Hòa Bình về việc thực hiện Luật Thanh tra

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis