Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2018

giam sat thi hanhNgày 15/8, Đảng bộ phường Tân Thịnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2018. Dự hội nghị có trên 90 học viên là các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, trưởng phó các ban ngành và ban chi ủy của 27 chi bộ trực thuộc đảng bộ.

Ngày 15/8, Đảng bộ phường Tân Thịnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2018. Dự hội nghị có trên 90 học viên là các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, trưởng phó các ban ngành và ban chi ủy của 27 chi bộ trực thuộc đảng bộ.

giam sat thi hanh

Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và Thi hành kỷ luật trong đảng năm 2018

Tại hội nghị, các học viên đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng viên vi phạm. Hướng dẫn của bộ chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên và việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Cùng với việc triển khai nhiều giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thì việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Qua buổi tập huấn đã giúp cho các tổ chức đảng và đảng viên phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm... góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân./.

Tin mới

Các tin khác