vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 7 2020
CTTTTTT
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Thành phố Hòa Bình nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với cải cách hành chính

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố Hòa Bình đã cụ thể hóa các mặt công tác phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, duy trì thực hiện có hiệu quả các nội dung về công tác dân vận. Trong đó lĩnh vực hoạt động được thành phố Hòa Bình quan tâm trú trọng thực hiện là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Theo đó, Ban Dân vận Thành ủy đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xác định vai trò, trách nhiệm việc thực hiện quy chế dân chủ, cụ thể hóa thành những giải pháp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời củng cố kiện toàn hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp, thực hiện tốt chế độ dân chủ đại diện, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đề cao vai trò, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tích cực chống quan liêu và các hành vị xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tích cực chống quan liêu và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, của Ban Thanh tra nhân dân và các Tổ hòa giải ở cơ sở.

Dan van gan CCHC

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình hướng dẫn

công dân lấy phiếu khám, chữa bệnh tự động

Bên cạnh đó thành phố đã tập trung thực hiện việc tổng kết, đánh gia 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường. Tính đến thời điểm này 100% các phường, xã trên địa bàn thành phố đã thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở sở, trong đó có 80% đạt khá, không có đơn vị yếu kém. Hiện nat thành phố có 13 phòng chuyên môn và 6 đơn vị sự nghiệp công lập, nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và triển khai đẩy đủ các nội quy, quy chế của cơ quan, quy chế quản lý trang thiết bị, quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố đã tăng cường thực hiện công tác lắng nghe, đối thoại với nhân dân theo tinh thần Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. Trên cơ sở đó, Thành ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 45-KH/Th.U ngày 13/02/2017 về thực hiện Quy định về tiếp xúc đối thoại với nhân dân. Từ năm 2017 đến nay Thành ủy Hòa Binh đã tổ chức được 3 Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn thành phố về các nội dung như giải phóng mặt bằng, giải quyết các chế độ chính sách….

Thành phố Hòa Bình tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và UBND thành phố Hòa Bình về công tác dân vận, giai đoạn 2017-2021, trong đó có công tác phối hợp thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính đáp yêu cầu trong tình hình mới. Thành phố đã thành lập Trung tâm hành chính công được đầu tư trang thiết bộ hiện đại bước đầu phát huy vai trò, hiệu quả. Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả “cơ chế một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính từ thành phố đến các phường, xã, đến nay 100% các phường, xã đã xây dựng được bộ phận một cửa tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân. Đặc biệt đạo đức công vụ của công chức, viên chức đã từng bước được nâng cao, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính từng bước được rút ngắn như: Đăng ký thường trú từ 15 ngày giảm xuống còn 10 ngày làm việc, cấp sổ hộ khẩu, giấy chuyển khẩu từ 15 ngày xuống còn 07 ngày làm việc, góp phần tích cực xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, chính quyền điện từ, đóng góp vào công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính phát triển kinh tế xã hội. Bệnh viện đa khoa thành phố lắp đặt máy lấy phiếu thứ tự khám, chữa bệnh tự động, tạo điều kiện cho nhân dân không phải sếp hàng, chờ đợi. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận thuộc các lĩnh vực tại Trung tâm Hành chính công thành phố là 3.729 hồ sơ. Trong đó có 3.486 hồ sơ trả kết quả đúng hạn, đạt tỷ lệ 91,93%, 280 hồ sơ đang giải quyết. Tỷ lệ hồ sơ quá hạn đang từng bước giảm thiểu. Số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố ở mức độ 2 là: 307 thủ tục, các phường xã là 111 thủ tục. Đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra hiện nay thành phố tiếp tục duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với 100% phòng chuyên môn và 05 đơn vị phường, xã. Trong năm 2018, tiếp tục triển khai đối với 04 đơn vị, phường, xã theo kế hoạch….

Để triển khai thực hiện hiệu quả “Năm Dân vận chính quyền” do Ban Dân vận Trung ương triển khai, trong thời gian tới thành phố Hòa Bình sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện các mặt về quy chế dân chu và đẩy mạnh cải cách chính như: Đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở bảo đảm sâu rộng; thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao việc chấp hành kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng đánh giá về công tác cải cách hành chính so với các huyện trên địa bàn tỉnh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố Hòa Bình./.

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis