vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 5 2020
CTTTTTT
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Đảng bộ thành phố Hòa Bình kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 13/6, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đồng chí Quách Tùng Dương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chỉ trì hội nghị. Đến dự còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố.

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu đưa thành phố Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững và trở thành đô thị loại II vào năm 2020”. Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố Hòa Bình đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức, thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Nhờ đó, tính đến thời điểm này thành phố Hòa Bình đã có 9/19 chỉ tiêu Nghị quyết đã đạt 100%, các chỉ tiêu còn lại đều đạt và vượt kế hoạch nửa nhiệm kỳ đề ra. Kinh tế - xã hội thành phố đã có bước tăng trưởng đáng kế, các tiềm năng, thế mạnh từng bước được khai thác và phát huy. Đã góp phần tạo đà để thành phố Hòa Bình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Kiem diem giua nhiem ky

Toàn cảnh hội nghị

Trong phát triển kinh tế, chủ trương lãnh đạo của thành phố là phát triển theo hướng nhanh và bền vững. Do đó ngay từ đầu nhiệm kỳ thành phố đã bám sát nội dung Chương trình hành động của Ban chấp hành đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trong đó tập trung thực hiện cơ cấu lại các ngành kinh tế, tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản. Trên cơ sở đó thành phố chỉ đạo đẩy mạnh các loại hình dịch vụ, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đặc biệt trong xây dựng các chợ trên địa bàn. Đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch thành phố Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch, công bố quy hoạch 02 cụm công nghiệp Yên Mông và cụm công nghiệp Chăm Mát – Dân Chủ; Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Hòa Bình năm 2020 gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Sau nửa nhiệm kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 7.969,6 tỷ đồng, tăng 56,2% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 55,5% trong cơ cấu kinh tế thành phố. Ngành công nghiệp - TTCN có bước tăng trưởng khá là 14,99%/năm, giá trị sản xuất theo giá thực tế đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2015. Ngành nông, lâm, thủy sản giảm từ 6,2% năm 2015 xuống còn 5,5% trong cơ cấu kinh tế thành phố. Thành phố đã có 5/7 xã hoàn thành Chương trình xây dựng NTM phấn đấu hết năm 2018 thành phố sẽ hoàn thành Chương trình NTM sớm hơn so với Nghị quyết Đại hội 02 năm. Tính đến năm 2017, tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện 420,58 tỷ đồng, đạt 160,4% so với thực hiện năm 2015Trong nửa nhiệm kỳ thành phố đã có 44 dự án được cấp phép đầu tư. Trong đó: dự án FDI có 5 dự ánvới tổng vốn 21.466 tỷ USD; 39 dự án vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 4.619,5 tỷ đồng.

Trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị 100% diện tích đất đô thị được lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; thành phố xây dựng Đề án nâng loại đô thị và phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2020; Đề án nâng loại đơn vị hành chính từ xã lên phương đối với xã Sủ Ngòi, Trung Minh, Dân Chủ, Thống Nhất; Chương trình phát triển đô thị thành phố Hòa Bình; Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Hòa Bình; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 72%.

Chỉ đạo xây dựng, hoàn thành và triển khai thực hiện Quy hoạch giáo dục và đào tạo thành phố Hòa Bình giai đoạn 2016-2025; định hướng đến năm 2030, công tác dạy và học trên địa bàn thành phố đạt kết quả cao. Chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các chỉ tiêu về gia đình văn hóa, xóm tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác quản lý nhà nước về y tế thường xuyên được quan tâm. Đã chỉ đạo triển khai, thực hiện Kế hoạch xây dựng "Xã, phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, giai đoạn đến năm 2020"; Tính đến hết năm 2017, thành phố có 14/15 phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (đạt 93,3%) đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương thường xuyên được tăng cường. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không, trực phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Trong công tác xây dựng đảng số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt hằng năm luôn đạt trên 50%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%. Trong nửa nhiệm kỳ Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 430 quần chúng ưu tú vào Đảng; công nhận Đảng viên chính thức cho 521 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Từ thực tế triển khai thực hiện, Đảng bộ thành phố đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện như: Tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; hoạt động du lịch chưa khai thác tốt lợi thế để phát triển; quy mô sản xuất công nghiệp còn nhỏ, thu hút đầu tư chậm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa mạnh; Công tác phối hợp thu hút đầu tư vào khu công nghiệp bờ trái Sông Đà chưa đáp ứng yêu cầu; việc phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống còn hạn chế. Tổng số vốn đầu tư phát triển xã hội đạt thấp đạt 30% Nghị quyết đề ra; Chưa kìm chế được tỷ lệ sinh con thứ 3 và giảm tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh. Tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp vẫn còn.

Đồng thời tại báo cáo kiểm điểm cũng đã phân tích cụ thể những nguyên nhân chủ quan, khách quan và những giải pháp khắc phụ những tồn tại, yếu kém. Đồng thời Đảng bộ thành phố đã nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ trong nửa cuối nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi 19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong hội nghị này, các chi, đảng bộ trực thuộc đã có 07 ý kiến tham luận về các nội dung như: các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; Thực hiện Chỉ thị số 05-Ct/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, doanh nghiệp trong việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể; chú trọng xây dựng Đảng với phát triển doanh nghiệp bền vững.../.

Lưu Sao (UBND TP. Hòa Bình)

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis