vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 7 2020
CTTTTTT
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Đoàn Rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại thành phố Hòa Bình

Ngày 29/9, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện chương trình rà soát các cuộc  thanh tra về kinh tế - xã hội tại thành phố Hòa Bình  và  thực hiện Kiểm toán Nhà nước  năm 2017 tại thành phố Hòa Bình. Làm việc với Đoàn rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Hòa Bình.

Ban nội chính

Toàn cảnh hội nghị

Đoàn Rà soát đã tiến hành rà soát,kiểm tra hồ sơ, tài liệu các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn.

Trong những năm qua, công tác thanh tra tại thành phố Hòa Bình có những chuyển biến tích cực, các cuộc thanh tra thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và được triển khai trên mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản…góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước tại địa phương. Tổng số cuộc thanh tra kinh tế - xã hội từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/6/2017 do Thanh tra thành phố thực hiện: 11 cuộc. Các cuộc kiểm toán từ năm 01/01/2011 đến 31/12/2016 trên địa bàn thành phố: 04 cuộc kiểm toán nhà nước. Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính Phủ, Thanh tra bộ, ngành trung ương, của kiểm toán Nhà nước, UBND thành phố đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trong việc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính Phủ, Thanh tra Bộ, ngành Trung ương, Kiểm toán Nhà nước. Qua thanh tra, kiểm toán góp phần đánh giá đầy đủ những mặt mạnh, đồng thời phát hiện những yếu kém, tồn tại và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước. Trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Từ thực tế triển khai thực hiện UBND thành phố Hòa Bình đã kiến nghị với Đoàn Rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung như: Cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng trong việc phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi tiêu cực tham nhũng;đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực tham nhũng; Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc phát hiện và xử lý đối với các hành vi tiêu cực tham nhũng; Để tránh trùng lặp giữa các cuộc thanh tra làm ảnh hưởng đến đối tượng thanh tra và công tác quản lý Nhà nước cần có quy chế phối hợp giữa các cơ quan Thanh tra và kiểm toán Nhà nước.

Kết luận buổi làm việc, đại diện Đoàn Rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố Hòa Bình trong triển khai thực hiện các cuộc thanh tra – kinh tế xã hội và triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời Đoàn cũng yêu cầu thành phố trong thời gian tới cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị mình. Trong đó, chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước, của thanh tra cấp trên và các quyết định, kết luận sau thanh tra của cấp mình. Định kỳ tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết trong quá trình thực hiện. Về các kiến nghị của địa phương, Đàon Rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổng hợp, xem xét, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

Lưu Sao (Trang TTĐT TP)

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis