Thông báo về việc cung cấp số liệu để lập đề án đề nghị công nhận thành phố Hòa Bình là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Hòa Bình

1721 9.2017 

Nội dung chi tiết tải về tại đây!

Tin mới

Các tin khác