Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình năm 2019

 12

 

Nội dung chi tiết xem và tải về tại đây

 

 

 

 

Tin mới

Các tin khác