Ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, ngành, UBND các huyện , thành phố thuộc UBND tỉnh Hòa Bình năm 2018

Nội dung chi tiết xem và tải về tại đây

 

 

Tin mới

Các tin khác