Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Hòa Bình năm 2018

 Thông tin chi tiết tải về tại đây

Tin mới

Các tin khác