Thông báo xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và thời gian tổ chức thi tuyển công chức phường, xã thành phố Hòa Bình năm 2017

 thong bao 112 1.8.2017

thong bao 112 2.8.2017thong bao 112 3.8.2017

Danh sách kèm theo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức phường, xã năm 2017.

Tin mới

Các tin khác