Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dư tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Hòa Bình năm 2017

thong bao 97 1.8.2017

 

Danh sách kèm theo: Thông báo kết quả duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Hòa Bình năm 2017.

Tin mới

Các tin khác