vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 6 2020
CTTTTTT
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Số liệu kinh tế xã hội


Giai đoạn 2011-2015 là giai đoạn có nhiều biến động lớn ảnh hưỏng đến phát triển kinh tế thành phố. Kinh tế - xã hội diễn ra trong bối cảnh kinh tế suy giảm; lạm phát, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng và lãi suất tín dụng tăng cao; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp tác đông, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực cố gắng của chính quyền địa phương và nhân dân thành phố Hòa Bình, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố Hoà Bình thời gian qua vẫn tăng trưởng ở mức khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 12,5%/năm (năm 2015 đạt 13,4%). Cơ cấu kinh tế trên địa bàn thành phố tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng (đến năm 2015 dịch vụ: 55,1%; công nghiệp - xây dựng: 38,7%; nông, lâm, thuỷ sản 6,2%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 9,4%/năm.

LĨNH VỰC KINH TẾ

Ngành dịch vụ.

Ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (giá thực tế) đạt 5.101 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với năm 2010, tăng 1,3 lần so với mục tiêu Đại hội đề ra. Hiện trên địa bàn thành phố có 355 doanh nghiệp với 4.566 lao động hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý chợ Thái Bình. Công tác quản lý thị trường, kiểm tra liên ngành được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh phát triển và ngăn chặn sản xuất kinh doanh hàng giả, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Các ngành dịch vụ phát triển khá mạnh về quy mô và loại hình. Dịch vụ vận tải tăng cường chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Mạng lưới bưu chính - viễn thông phát triển nhanh, hiện đại. Hoạt động ngân hàng, quỹ tín dụng duy trì mức tăng trưởng khá. Hệ thống khách sạn, nhà nghi, một số điểm du lịch tiếp tục được đầu tư; các cơ sở lưutrú được mở rộng, số lượng khách du lịch tăng bình quân 10%/năm; thu nhập từ ngành du lịch tăng trưởng bình quân khoảng 4%/năm.

 

Ngành công nghiệp - xây dựng.

 

Giá tri tăng thêm công nghiệp - xây dựng tăng khá (Năm 2015 đạt 1.461,2 tỷ đồng, tăng 1,9 lần so với thực hiện năm 2010).

Trong 5 năm, Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà đã thu hút được thêm 4 dự án đầu tư, nâng tổng số lên 19 dự án, diện tích đất đã có dự án sản xuất đạt 61%; tổng vốn đầu tư thực hiện 34,3 triệu USD và 287,54 tỷ đồng; thu hút trên 3.500 lao động; nộp ngân sách tỉnh trên 81 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 323 triệu USD. Hằng năm, khu vực đầu tư nước ngoài đạt doanh thu xuất khẩu khoảng trên 20 triệu USD, khu vực đầu tư trong nước đạt doanh thu khoảng 300 tỷ đồng.

 

Ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản.

 

Tích cực chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; phát huy lợi thế từng vùng, từng loại đồng ruộng, diện tích ao hồ, đất lâm nghiệp; đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị thu nhập và hiệu quả trên diện tích canh tác. Đã hình thành một số vùng sản xuất rau tập trung, đảm bảo được 50% nhu cầu rau xanh của thành phố. Mô hình chăn nuôi trang trại từng bước được nhân rộng; phát triển mạnh nuôi cá lồng trên lòng hồ Sông Đà. Công tác phòng, chống dịch bệnh được chỉ đạo thực hiện tốt, không xảy ra dịch bệnh lớn. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Diện tích rừng được khoanh nuôi, bảo vệ, kế hoạch trồng mới rừng hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu, năm 2015 độ che phủ rừng đạt 39,8% (theo công thức tính mới).

 

Công tác xây dựng nông thôn mới.

 

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; triển khai thực hiện quy hoạch, lồng ghép các chương trình và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đến nay, diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt, đời sống nông dân được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 30,5 triệu đồng/người/năm; cơ cấu lao động nông thôn có sự chuyển dịch, tăng lao động ngành dịch vụ, giảm lao động ngành nông nghiệp. Đến năm 2015, đã có 3 xã được công nhận Xã đạt chuẩn nông thôn mới”; 4 xã còn lại đạt từ 12-16 tiêu chí. Công tác khuyến nông được quan tâm thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến khích phát triển kinh tế và các dự án hàng năm; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

 

Tài chính ngân sách.

Năm 2015, đạt 252,1 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với thực hiện năm 2010. Một số khoản thu chủ yếu như thu ngoài quốc doanh và thu tiền sử dụng đất đạt mức tăng trưởng cao. Thu ngân sách địa phương thực hiện bình quân khoảng 385 tỷ đồng/năm. Chi ngân sách địa phương trong những năm qua đã tăng đều từ 258,5 tỷ đồng năm 2010 lên 469,8 tỷ đồng năm 2015 (tăng 81,7%), cơ bản đáp ứng nhu cầu chi thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đảm bảo chi thường xuyên và tăng chi đầu tư phát triển. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách; áp dụng các cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tạo sự chủ động, công khai, minh bạch. Mức độ đảm bảo chi thường xuyên đạt khoảng 40%.

Tín dụng.

 

Khu vực ngân hàng: Tốc độ tăng trưởng vốn huy động bình quân khoảng 15%/năm; Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân khoảng 13%/năm. Đối với 2 quỹ tín dụng nhân dân: tốc độ tăng trưởng vốn huy động bình quân khoảng 22,4%/năm; Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân khoảng 15%/năm.

Thu hút đầu tư.

Từ năm 2011 đến nay trên địa bàn thành phố có 28 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.752,9 tỷ đồng (trong đó: lĩnh vực hạ tầng đô thị nhà ở 13 dự án, lĩnh vực công nghiệp 9 dự án, lĩnh vực đào tạo 01 dự án, dịch vụ - thương mại 5 dự án).Các dự án tại Khu công nghiệp bờ trái sông Đà: hiện có 19 dự án được cấp phép đầu tư(có 3 dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài)trong đó: 13 dự án hoạt động bình thường, 2 dự án đang thực hiện xây dựng cơ bản, 02 dự án tạm ngừng hoạt động; 02 dự án chưa thực hiện. Thu nhập bình quân/ lao động trong KCN khoảng 33 triệu đồng/năm. Trong năm 2015, có 7 dự án chấm dứt hiệu lực và 7 dự án được gia hạn nghiên cứu, khảo sát. Thành phố đã rà soát và trình tỉnh 12 danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn, trong đó: lĩnh vực môi trường 01 dự án, thương mại 4 dự án; công nghiệp - TTCN 3 dự án; lĩnh vực nông nghiệp 3 dự án; nh vực văn hóa 01 dự án.

Phát triển các thành phần kinh tế.

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về “tiếp tục đổi mới, phát huy và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, thành phố đã quan tâm củng cố, phát triển đa dạng kinh tế hợp tác xã và tổ hợp tác. Một số Hợp tác xã nông nghiệp từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm gắn với thị trường tiêu thụ, tăng hiệu quả kinh tế góp phần vào xây dựng nông thôn mới. Hợp tác xã hoạt động dịch vụ vận tải ổn định và làm ăn có lãi, đóng góp vào Ngân sách Nhà nước và tạo việc làm ổn định cho xã viên. Hiện trên địa bàn thành phố Hòa Bình có 18 hợp tác xã được cấp đăng ký kinh doanh. Trong 5 năm, NSNN hỗ trợ phát triển sản xuất cho bà con xã viên thông qua chương trình XDNTM khoảng trên 1 tỷ đồng. Thực hiện rà soát, đôn đốc các HTX thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, đã thực hiện cấp giấy chứng nhận HTX theo Luật HTX mới 8/17 HTX trong đó có 3 HTX nông nghiệp và 5 HTX vận tải. Phối hợp với tỉnh thực hiện giao cho HTX quản lý các công trình dịch vụ công; thực hiện cấp 1.582 lượt giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể; số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới là 327 doanh nghiệp. Thành phố cũng đã quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng. Hàng năm, các khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 80 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm thêm cho trên 3.000 lao động.

 

Công tác khuyến khích phát triển kỉnh tế.

 

Hàng năm thành phố đều dành nguồn kinh phí cho công tác khuyến khích phát triển kinh tế, trực tiếp hỗ trợ một phần kinh phí cho người sản xuất khi thực hiện các mô hình điểm. Trong 5 năm đã triển khai thực hiện 45 mô hình, dự án; tổ chức 211 lớp dạy nghề chuyển giao kỹ thuật cho 9.123 người với tổng kinh phí trên 1.700 tiệu đồng.

 

Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư phát triển toàn xã hội.

 

Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư những năm qua có nhiều cố gắng đảm bảo tiến độ thực hiện một số công trình, dự án quan trọng; kịp thời bàn giao cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công để triển khai thực hiện. Từ năm 2011, thành phố đã và đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 60 công trình, dự án; số hộ dân và các cơ quan, đơn vị phải bồi thường khoảng trên 3.000 đối tượng. Đã phê duyệt 119 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái dịnh cư với tổng số tiền khoảng 147 tỷ đồng; bàn giao mặt bằng cho 28 dự án với 19,6 ha đất các loại. Trong 5 năm, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từ nguồn NSNN đạt trên 1.650 tỷ đồng; cơ cấu vốn đầu tư hợp lý. Đã thu hút và đang triển khai thực hiện dự án thoát nước, xử lý nước thải và dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Hòa Bình từ nguồn vốn đầu tư ODA với trên 1.280 tỷ đồng. Nhiều công trình có ý nghĩa thay đổi diện mạo đô thị của thành phố đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng như: đường Thịnh Lang, đường Trương Hán Siêu, đường Chi Lăng kéo dài, đường Trần Quý Cáp, biểu tượng thành phố Hòa Binh...; hệ thống vỉa hè, đường ngõ xóm được chỉnh trang. Thành phố đã thực hiện đề án cứng hóa đường giao thông với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm được 37,2 km đường giao thông vói tổng kinh phí trên 12 tỳ đồng. Hệ thông điện, cấp nước được chú trọng cải tạo, sửa chữa, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Cơ sở vật chất trường lớp được tăng cường mở rộng; bệnh viện đa khoa thành phố được đầu tư xây mới; các trạm y tế phường, xã được cải tạo, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị theo hướng đạt chuần quốc gia về y tế; các thiết chế văn hóa từng bước được xây đựng. Quan tâm chỉ đạo kiên cố hóa các công trình thủy lợi, đặc biệt là hồ, đập, kênh mương, đảm bảo cơ bản đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

 

Thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA, NGO.

 

-  Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hòa Bình nguồn vốn ODA Cộng hòa Liên bang Đức (tổng mức đầu tư 23,579 triệu EURO - nguồn vốn ODA của Đức): Hiện đang triển khai xong giai đoạn đấu thầu thi công xây lắp với gói thầu số 1, thương thảo và ký hợp đồng xây lắp với các gói thầu từ sổ 2-6.

-  Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình (tổng mức đầu tư 32,5 triệu USD - nguồn vốn ODA của WB): UBND thành phố đã phối hợp thực hiện cơ bản xong giai đoạn chuẩn bị dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư là chủ đầu tư.

+ Giai đoạn 1: Nâng cấp một số đường khu vực Chăm Mát (Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Võ Thị Sáu, Lương Thế Vinh, Hoàng Hoa Thám) và Lê Thánh Tông.

+ Giai đoạn 2: Nâng cấp đường Hòa Bình và Xây dựng cầu Hòa Bình 3 và đường dẫn.

Hiện đang triển khai thi công xâỵ lắp tuyến đường Lương Thế Vinh; các tuyến còn lại đang đánh giá hồ sơ dự thầu và hoàn thiện hồ sơ kiểm kê giải phóng mặt bằng. Riêng gói thầu cầu Hòa Bình 3 và đường dẫn đã hoàn thành hồ sơ thiết kế chi tiết và dự toán công trình.

Trên địa bàn thành phố đang thực hiện 01 dự án phi chính phủ nước ngoài (GNI - Hàn Quốc) với tổng vốn đầu tư là 135.000 USD. Giai đoạn 1 được triển khai tại phường Thịnh Lang, Thái Bình và được mở rộng ra các xã Thống Nhất và Dân Chủ với các hoạt động: hỗ trợ trang thiết bị trường mầm non và tiểu học, hỗ trợ học sinh nghèo, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ tiền ăn trưa. Giai đoạn 1 giải ngân với tổng kinh phí là 3.730 triệu đồng. Hiện đang thực hiện giai đoạn 2 từ năm 2014, đã giải ngân được 219,6 triệu đồng.

 

Công tác quản lý và quy hoạch phát triển đô thị.

 

Đã triển khai lập, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch, trong đó có những đồ án quan trọng như: Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình đến năm 2025; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến 2020; quy hoạch sử dụng đất thành phố Hòa Bình đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011- 2015; quy hoạch cải tạo, san hạ mặt bằng và quản lý các điểm mỏ khai thác đất trên địa bàn thành phố đến năm 2020, xét đến năm 2025; hoàn thành quy hoạch nông thôn mới 7/7 xã. Tổ chức công bố, công khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; tiến hành cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để ngưòi dân, các tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch. Đã công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố. Xây dựng Chương trình phát triển đô thị thành phố Hòa Bình.

 

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông.

 

Thành phố đã thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện tốt việc đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, qua đó đã kịp thời xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế các công trình xây dụng; thực hiện công khai các thủ tục hành chính tại cơ sở và cấp giấy phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo thời gian, đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý chất lượng về xây đựng, kiểm tra sau cấp phép và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Thường xuyên tuần tra, kiểm soát giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Tập trung giải tỏa lòng đường, vỉa hè, họp chợ, đỗ đậu xe sai quy định kết hợp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến Quy chế quản lý đô thị. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn có chiều hướng giảm dần qua các năm trên cả 3 tiêu chí, trật tự đô thị và mỹ quan đô thị được đảm bảo.

 

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TH.Ư về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015 và phương hướng đến năm 2020; UBND thành phố xây dựng kế hoạch hành động số 694/KH-UBND “Vì môi trường xanh, sạch, đẹp văn minh”. Tập trung chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường; xây dựng ý thức văn minh trong sản xuất, kinh doanh và nếp sống văn minh đô thị. Hoạt động bảo vệ môi trường được quan tâm: trong 5 năm đã xác nhận 118 cam kết, đề án bảo vệ môi trường; xử triệt để 4 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tỷ lệ thu gom, vận chuyến rác thải đến khu xử lý đạt trên 85%. Tỷ lệ che phủ cây xanh đất ở đô thị đạt 3,5%. vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường về cơ bản đã được giải quyết, các cơ sở sản xuất kinh doanh đều được lập cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường; đã hoàn thiện Đề án điều tra, đánh giá hiện trạng rác thải sinh hoạt, chất thải y tế, chất thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp và sản xuất kinh doanh. Tiến hành gắn biển tên đường, ngõ, ngách và biển số nhà đợt 1 cho các cơ quan, đơn vị, các hộ nhân dân trên địa bàn thành phố.

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI.

 

Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm lãnh đạo thực hiện. Một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra: 100% hộ dân sử dụng điện sinh hoạt,tỷ lệ tăng dân số tự nhiên < 1%. Có 12/15 phường, xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,13% năm 2011 xuống dưới 1,27% năm 2015. Giải quyết việc làm khoảng 2.500 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 51%. Có 86% hộ gia đình văn hóa, 73% xóm, tổ dân phố văn hóa. Bình quân giai đoạn mỗi năm có trên 3 trường đạt chuẩn quốc gia.

 

Giáo dục và đào tạo.

 

Quy mô trường, lớp phù hợp, đáp ứng yêu cầu người học; trường chuẩn quốc gia được đầu tư xây dựng: hiện có 43/59 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 72,88% (có 02 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2); số lớp, số học sinh giữa các trường trung tâm và các trường vùng ven đã dần khắc phục được tình trạng mất cân đối. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt từ 99% -100%. Chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt; số học sinh giỏi các cấp qua các năm đều tăng, số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ cao. Kết quả phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì. Công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực luôn được quan tâm. Công tác đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức được chú trọng; trong 5 năm đã đào tạo nghề cho 11.784 lao động.

 

Văn hóa, thể thao; truyền thanh, truyền hình.

 

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ các ngày lễ lớn và những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tiếp tục phát triển, chú trọng nâng cao về chất lượng xây dựng gia đình, xóm tổ, cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa. Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân. Thể thao thành tích cao và phong trào luyện tập thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Công tác xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể thao được quan tâm. Việc bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, các di tích lịch sừ, danh lam, thắng cảnh được chú trọng. Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động, dịch vụ văn hóa trên địa bàn; kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Chất lượng truyền thanh - truyền hình được nâng cao, phục vụ tốt việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cổng thông tin điện tử thành phố Hòa Bình đi vào hoạt động đã góp phần đa dạng hóa các hình thức thông tin đến vói người dân.

 

Công tác Y tế - Dân số - Gia đinh và trẻ em.

 

Tập trung phòng chống dịch bệnh, hàng năm khống chế không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn và không có tử vong do dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến thành phố và củng cổ tuyến y tế cơ sở; bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt các chương trinh mục tiêu quốc gia về y tế. Đẩy mạnh xã hội hoá y tế, hình thành thêm nhiều cơ sở y tế tư nhân, đa dạng hoá các loại hình chăm sóc sức khỏe, góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Củng cố mạng lưới y tế thôn bản, đội ngũ cán bộ y tế tăng cả về số lượng, chất lượng. Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; vận động nhân dân xây dựng mô hình gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc được tập trung chỉ đạo tuyên truyền; thường xuyên quan tâm tới công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

 

Khoa học và công nghệ.

 

Hoạt động nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống, sản xuất từng bước được đẩy mạnh; ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng mở rộng trên các lĩnh vực, nhất là trong các trường học, trong công tác quản lý Nhà nước. Tổng kinh phí đầu tư thực hiện các đề tài, dự án, mô hình khoa học - công nghệ đạt 5 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Đã có 20 lượt hồ sơ hồ sơ tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hoà Bình. Chỉ đạo thực hiện 15 mô hình ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý nhà nước, công tác tồ chức cán bộ, tài chính kế toán...Đã triển khai xong mạng Internet diện rộng các cơ quan Đảng thành phố tới Đảng uỷ 15 phường, xã. Công tác tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ người tiêu dùng, xác lập, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp thường xuyên được triển khai thực hiện.

 

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội.

 

Triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo, xây dựng, hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm qua các năm. Khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho ngưòi có thu nhập thấp.

Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Kết quả giải quyết việc làm hàng năm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cơ cấu lao động đã có bước chuyển rõ rệt theo hướng giảm mạnh lao động nông nghiệp nông thôn, tăng tỷ trọng lao động công nghiệp, dịch vụ, đô thị.

Tổ chức tốt các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo, từ thiện; chăm lo đối vói người có công, gia đình chính sách. Công tác bảo trợ xã hội được quan tâm. Công tác chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên, chế độ BHXH, BHYT bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.

 

Công tác Dân tộc - Tôn giáo.

 

Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số như già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ; lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án: Đã triển khai xây dựng 04 công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh với tổng số vốn trên 3 tỷ đồng; đảm bảo nước sinh hoạt phục vụ cho 302 hộ dân với 1692 nhân khẩu. Duy tu, sửa chữa 18 công trình nước sinh hoạt tập trung. Có 430 lượt hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được hỗ trợ sản xuất và đời sống với tổng số kinh phí 97 triệu đồng.

 

Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và tổ chức hội.

 

Thực hiện đổi mới phương thức hoạt động. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp ngày càng phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; củng cố, mở rộng tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động có hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo; tích cực thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp đỡ nguồn vốn cho các hộ dân phát triển sản xuất, kinh doanh; chăm lo bảo vê quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Dân chủ xã hội được mở rộng, tạo điều kiện để nhân dân giám sát các hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; tham gia giám sát cộng đồng tại địa bàn dân cư. Các cấp uỷ đảng, chính quyền đã chú ý lắng nghe, đối thoại, tiếp thu và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.


Trong 6 tháng đầu năm 2017 tình hình phát triển kinh – xã hội trên địa bàn thành phố Hòa Bình tiếp tục phát triển ổn định. Các đơn vị đoanh nghiệp trên địa bàn từng bước khắc phục khó khăn, mở rộng địa bàn kinh doanh, sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Sau đây là một số kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hòa Bình trong 6 tháng đầu năm 2017:

LĨNH VỰC KINH TẾ

Ngành dịch vụ

Ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 6 tháng ước đạt 4.243,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 26,9%, so với kế hoạch đạt 56,6%. Hiện trên địa bàn thành phố có gần 400 doanh nghiệp với gần 5.000 lao động hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Công tác quản lý thị trường, kiểm tra liên ngành được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh phát triển và ngăn chặn sản xuất kinh doanh hàng giả,chống buôn lậu và gian lận thương mại. Các ngành dịch vụ phát triển khá mạnh về quy mô và loại hình. Dịch vụ vận tải tăng cường chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Mạng lưới bưu chính - viễn thông phát triển nhanh, hiện đại. Hoạt động ngân hàng, quỹ tín dụng duytrìmức tăng trưởng khá. Hệ thống khách sạn, nhà nghi, một số điểm du lịch tiếp tục được đầu tư; các cơ sở lưu trú được mở rộng. 6 tháng đầu năm tổng khách du lịch đến thành phố Hòa Bình là 345.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 25.000 lượt, trong nước là 320.000 lượt.

Ngành CN - TTCN

Giá trị sản xuất (theo giá thực tế) của ngành công nghiệp - TTCN  trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm ước đạt 1.485,2 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2016 tăng 10,4 %, so kế hoạch đạt 50,8%. Cụ thể:

- Giá trị sản xuất của doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn ước đạt 36 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 13,3%;

- Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ước đạt 603,7 tỷ đồng, so cùng kỳ năm 2016 tăng 8,6%;

- Giá trị sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đạt 281,7 tỷ đồng, so cùng kỳ năm 2016 tăng 13,4 %;

- Giá trị sản xuất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 563,9 tỷ, so cùng kỳ năm 2016 tăng 10,7 %.

 Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp rên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm có mức tăng trưởng chậm hơn so với năm 2016 (6 tháng đầu năm 2016 tăng 15,4%). Nguyên nhân là do một doanh nghiệp trước đây hoạt động ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp nay chuyển sang hoạt động lĩnh vực thương mại (Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình...), một số doanh nghiệp công nghiệp khai thác  tạm ngừng hoạt động chờ cấp phép. 

Ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn thành phố đạt 1.447 ha, tăng 2,9 % so với cùng kỳ năm 2016. Diện tích tăng chủ yếu là các cây: rau tăng 11%; mía tăng 18,9% tập trung ở xã Thống Nhất.

Hiện nay một số cây trồng đang cho thu hoạch, ước số diện tích đã cho thu hoạch: Lúa 537 ha đạt 100% diện tích gieo trồng; Ngô 190 ha đạt 88,3% diện tích gieo trồng; Rau các loại 86 ha đạt 77,4% diện tích gieo trồng. Bà con đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch hết diện còn lại để chuẩn bị đất gieo trồng vụ mùa năm 2017.

Tổng sản lượng lương thực có hạt ước tính 3.998,6 tấn, (Kể cả sản lượng ngô vụ đông năm 2016 đạt 128,4 tấn) so với cùng kỳ năm 2016 đạt 96,8%; So với kế hoạch năm 2017 đạt 65,6%.

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung đang gặp nhiều khó khăn do giá sản phẩm thịt lợn hơi xuống thấp và rất khó tiêu thụ do nguồn cung vượt quá cầu. Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành chăn nuôi trong đó có các giải pháp nhằm kích cầu tiêu dùng, tìm đầu ra cho sản phẩm thịt lợn. Theo số liệu điều tra chăn nuôi thời điểm 1/4, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố đạt được như sau:

+ Đàn trâu 1.715 con, so cùng kỳ năm 2016 tăng 5,5 %;

+ Đàn bò 1.578 con, so cùng kỳ năm 2016 đạt 98%;

+ Đàn lợn 14.010 con, so cùng kỳ năm 2016 đạt 99,3%;

+ Đàn gia cầm 107.030 con, so cùng kỳ năm 2016 tăng 8%;

Chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố tăng cường công tác kiểm soát ở các chốt và trong các chợ hạn chế được các dịch từ nơi khác chuyển đến Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được triển khai thực hiện.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 149,6 tỷ  đồng (tính giá thực tế), so cùng kỳ tăng 4,2 %.

Công tác xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; triển khai thực hiện quy hoạch, lồng ghép các chương trình và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đến nay, diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt, đời sống nông dân được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 34 triệu đồng/người/năm; cơ cấu lao động nông thôn có sự chuyển dịch, tăng lao động ngành dịch vụ, giảm lao động ngành nông nghiệp. Đến năm 2017, đã có 4/7 xã được công nhận“Xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Ban hành Kế hoạch số 524/KH-BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2018 thành phố Hòa Bình.

Kết quả thực hiện các tiêu chí đến tháng 6/2017 như sau: xã Hòa Bình, xã Thái Thịnh đạt 16/19 tiêu chí; xã Trung Minh đạt 17/19 tiêu chí; Ngày 25/5/29017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số: 849/QĐ-UBND về việc công nhận xã  Thống Nhất, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2016.

Tài chính ngân sách

Ngay từ đầu năm, UBND thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của tỉnh, chủ động phối hợp trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu, xử lý nợ thuế, đôn đốc kịp thời các khoản thu phát sinh, các khoản nợ thuế và thuế được gia hạn đến hạn nộp vào ngân sách. Việc thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo kịp thời, đặc biệt là thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương.

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước thực hiện 198,7 tỷ đồng, đạt 59% dự toán HĐND thành phố giao. Trong các chỉ tiêu thu trong cân đối ngân sách năm 2017 có 5 chỉ tiêu ước đạt trên 50% dự toán gồm: thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thu phí lệ phí, thu khác ngân sách và thu khác tại xã.

- Thu ngân sách địa phương: Ước thực hiện 237,3 tỷ đồng, đạt 52,7% so với dự toán HĐND thành phố giao.

- Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 205,8 tỷ đồng, đạt 45,2%so với dự toán HĐND thành phố giao.

Đầu tư xây dựng

6 tháng đầu năm 2017, UBND thành phố đang triển khai, thực hiện 88 dự án trên địa bàn đã được phân bổ vốn đầu tư tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 và Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của HĐND thành phố Hòa Bình. Kế hoạch vốn ngân sách thành phố năm 2017 được giao 105,4 tỷ đồng. Đã thực hiện giải ngân 27,6 tỷ đồng, đạt 26,2% kế hoạch. 

Công tác khuyến khích phát triển kinh tế.

- Thực hiện việc phổ biến, thông tin, tuyên truyền có trọng tâm cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố nắm bắt được các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ, của tỉnh và thành phố về đẩy mạnh phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2017; gắn kiểm tra với hướng dẫn thực hiện quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu, bệnh hại lúa và hoa màu.

- Tổ chức thực hiện 10 lớp tập huấn tại các xã theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện 4 lớp dạy, học nghề ngắn hạn về sản xuất TTCN cho 85 học viên.

Công tác giải phóng mặt bằng

Chỉ đạo tập trung giải quyết vướng mắc, khiếu nại của các hộ dân trong các dự án theo quy định. Chỉ đạo tổ chức các cuộc họp triển khai thông báo thu hồi đất, kiểm kê hiện trạng diện tích đất, tài sản, hoa màu trên đất các công trình theo quy định. Phối hợp với chủ đầu tư chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân với tổng số tiền 58, 88 tỷ đồng. Ban hành 21 Quyết định phê duyệt dự toán bồi thường với số tiền 55,8 tỷ đồng. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng 04 khu tái định cư để phục vụ các công trình giải phóng mặt bằng gồm: Khu TĐC Trung Minh, Khu TĐC đường 433; Khu TĐC tổ 9,10,11 Thịnh Lang, Khu tái định cư tổ 15 phường Hữu Nghị.

Công tác Tài nguyên – Môi trường

Đã hoàn thiện và duyệt cấp 161 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ thuộc diện cấp mới, cấp đổi, cấp lại, chuyển mục đích sử dụng đất, hợp thửa

Đôn đốc UBND xã, phường tăng cường kiểm tra việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự khai thác, san gạt và hạ mặt bằng trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thành phố Hòa Bình đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hòa Bình. Trình UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã các phòng ban chức năng, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường Thế giới 05/6/2017; Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

Rà soát các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác chấp hành bảo vệ môi trường tại một số đơn vị đóng trên địa bàn thành phố.

Thực hiện công văn số 6737/VPUBND-NNTN ngày 23/12/2016 của Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình về việc ngăn chặn, giải tỏa, xử lý dứt điểm việc khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông Đà. UBND thành phố đã thành lập Tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra công tác quản lý, hoạt động khai thác, kinh doanh vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn thành phố; ban hành Kế hoạch số 2210/KH-UBND ngày 28/12/2016 về việc mở đợt cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi khai thác, kinh doanh cát, đá, sỏi trái phép trên hạ lưu sông Đà. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 16 doanh nghiệp giao dịch, kinh doanh vận chuyển cát sỏi. Trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp cơ bản chấp hành tốt các quy định của Pháp luật. Tuy nhiên việc tập kết, giao dịch kinh doanh, vận chuyển cát sỏi của các doanh nghiệp gây ảnh hưởng đấn hành lang đê điều, cản trở dòng sông Đà khi mưa lũ lớn. Tổ công tác liên ngành của UBND thành phố phối hợp với phòng PC49 và PC 67 công an tỉnh thường xuyên tuần tra dọc hai bên bờ sông Đà, yêu cầu giải tỏa các tầu thuyền neo đậu có dấu hiệu vi phạm khai thác cát, sỏi trái phép.

Công tác quản lý và quy hoạch phát triển đô thị

Thực hiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và công trình công cộng 248 trường hợp. Công tác cấp giấy phép đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Công tác kiểm tra sau cấp giấy phép xây dựng được thực hiện thường xuyên.  Ban hành văn bản chỉ đạo việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Phối hợp với sở Xây dựng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình đến năm 2035. Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảnh quan bờ phải sông Đà. Lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng Đề án nâng loại đô thị từ loại III lên loại II.

Rà soát, cắm mới, sơn, sửa chữa các biển báo hiệu giao thông một số tuyến đường. Thường xuyên đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; không để tồn đọng rác thải sinh hoạt qua ngày. 

Đôn đốc UBND các phường, xã hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng cứng hóa đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng năm 2016, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017.

Tăng cường tuần tra, kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố có 20 trường hợp vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng (trong đó: xây dựng trái phép 14; không phép: 03; san hạ mặt bằng trái phép: 01 trường hợp; tự ý đào bới vỉa hè: 02 trường hợp). Đã chỉ đạo Đội trật tự đô thị thành phố phối hợp xử lý 20/20 trường hợp, yêu cầu UBND các phường, xã xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI

Giáo dục và đào tạo

Kiểm tra được 07 trường về Điều lệ nhà trường và kiểm tra chuyên đề được 20 trường; tổ chức các chuyên đề về giảng dạy theo kế hoạch; tiếp tục tổ chức kiểm tra các nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi đợt 2 đối với từ khối lớp 2 đến lớp 5 cấp tiểu học.

 Chỉ đạo các trường mầm non tổ chức các Hội thi cho trẻ; chỉ đạo các trường TH, THCS, trường TH và THCS tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh cuối năm học theo quy định; tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả học kỳ I và cả năm học đối với học sinh cấp THCS; xét hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017. Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2016-2017; tổ chức các cuộc thi, hội thi thành phố, tham dự cuộc thi, hội thi cấp tỉnh đều đạt giải cao, cụ thể:

Tổ chức Hội thi Hiệu trưởng quản lý giỏi cấp học mầm non năm học 2016-2017. kết quả có 04/11 đồng chí được công nhận 07/11 đồng chí đạt giải (trong đó có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 04 giải Ba).

- Tổ chức Hội thi Tổ trưởng chuyên môn giỏi cấp Tiểu học năm học 2016-2017 với 18/18 giáo viên của 18 đơn vị tham gia, kết quả có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.

- Tổ chức thi chọn giáo viên dạy giỏi THCS cấp thành phố chuẩn bị dự thi cấp tỉnh ở 3 môn (Tin học, Sinh học, Tiếng anh), kết quả 31/31 đạt giáo viên giỏi cấp thành phố; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, kết quả có 88 giáo viên đủ điều kiện công nhận GVDG cấp thành phố năm học 2016-2017.

- Tổ chức thi học sinh giỏi cấp thành phố 9 môn văn hóa với 442 em tham dự, kết quả có 218/442 em đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố. Trong đó đạt 07 giải Nhất, 27 giải Nhì, 68 giải Ba và 116 giải Khuyến khích; tổ chức thi Violympic Toán Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh và Violympic Vật lý trên internet cấp thành phố; tham dự cuộc thi Tiếng Anh trên internet cấp tỉnh.

- Tổ chức chấm và chọn sản phẩm dự thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” và “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học”. Có 48 sản phẩm dự thi cấp thành phố và 14 sản phẩm chọn dự thi cấp tỉnh.

* Kết quả tham dự cấp tỉnh, quốc gia:

- Tổ chức cho 16 học sinh tiểu học tham dự Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp toàn quốc (vòng thi Đình). Kết quả đạt: 01 Bảng Nhãn, 01 giải Nhất, 07 giải Nhì, 02 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.

- Tổ chức cho 41 học sinh tham dự thi học sinh giỏi toán Toán, Tiếng Anh trên internet dự thi cấp quốc gia, kết quả môn Toán có 05/11 học sinh dự thi đạt giải Quốc gia (trong đó 04 giải Đồng, 01 giải Khuyến khích).

- Tham dự Hội thi Hiệu trưởng quản lý giỏi bậc học giáo dục mầm non năm học 2016-2017, kết quả đạt 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 01 giải Ba.

- Tham dự Hội thi giáo viên chủ nhiệm cấp tỉnh cấp tiểu học, kết quả đạt 03 giải Nhất, 02 giải Nhì và 01 giải Ba; tham dự Hội thi Tổ trưởng chuyên môn giỏi cấp tiểu học cấp tỉnh năm học 2016-2017, kết quả đạt 01 giải Nhất, 03 giải Nhì và đạt giải Nhất toàn đoàn.

- Tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS cấp tỉnh, kết quả đạt 03 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba.

- Tham dự thi tài năng tiếng Anh cấp tỉnh, kết quả đạt 02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 06 Khuyến khích; tham gia Giao lưu Olympic học sinh Tiểu học cấp tỉnh, kết quả đạt  06/07 giải Xuất sắc và 01 giải "Tích cực tham gia".

- Tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh đạt 16 giải Nhất, 36 giải Nhì, 19 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

- Tham gia kỳ thi chọn học sinh giải Toán trên máy tính cầm tay năm học 2016-2017 cấp tỉnh, kết quả có 10/10 em đạt giải, trong đó đạt 01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 03 giải Ba, 01 giải Khuyến khích; tổ chức cho 01 học sinh dự thi HSG giải Toán trên máy tính cầm tay khu vực phía Bắc, kết quả đạt giải Nhì khu vực; tham dự thi tài năng tiếng Anh cấp tỉnh đạt 03 giải Nhất, 04 giải Nhì, 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích.

Văn hóa, thể thao; truyền thanh, truyền hình

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ các ngày lễ lớn và những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tiếp tục phát triển, chú trọng nâng cao về chất lượng xây dựng gia đình, xóm tổ, cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa. Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân. Thể thao thành tích cao và phong trào luyện tập thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng.Trin khai hướng dn các phường, xã qun lý hot động nhà văn hóa xóm, t dân ph theo Quyết định s 10/2006/QĐ-UBND ngày 11/5/2006 ca UBND tnh Hòa Bình v vic ban hành Quy chế t chc và hot động nhà văn hóa xóm bn tnh Hòa Bình.                             

Chđạo các đơn v t chc thi đấu, giao lưu th thao trong dp Tết Nguyên Đán. Ban hành Kế hoch t chc Đại hi th thao các cp tiến ti Đại hi TDTT tnh Hòa Bình ln th VI năm 2018; Kế hoch t chc Ngày chy Olympic vì sc khe toàn dân năm 2017. Đã thành lập các đội tuyển tham gia 06 giải thể thao do tỉnh tổ chức.  Tổ chức thành công giải Bóng bàn, Cầu lông Vô địch, trẻ, trung cao tuổi thành phố Hòa Bình; giải bơi các cự ly trong bể thành phố năm 2017.

Trin khai Kế hoch t chc các hot động hưởng ng Ngày Gia đình Vit Nam 28/6 gn vi Tháng hành động Quc gia v phòng, chng bo lc gia đình năm 2017. Duy trì 104 Câu lc b phòng, chng bo lc gia đình xóm, t dân ph.

Việc bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, các di tích lịch sừ, danh lam, thắng cảnh được chú trọng. Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động, dịch vụ văn hóa trên địa bàn; kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển du lịch thành phố Hòa Bình giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham gia đoàn khảo sát xây dựng sản phẩm tuyến du lịch đường thủy khu vực Hồ Hòa Bình. Ước 6 tháng đầu năm tổng khách du lịch đến thành phố Hòa Bình là 345.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 25.000 lượt, trong nước là 320.000 lượt.

Chất lượng truyền thanh - truyền hình được nâng cao, phục vụ tốt việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các chương trình phát thanh và trang tin truyền hình có nội dung phong phú, kịp thời phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước. 6 tháng đầu năm 2017 đã sản xuất 180 chương trình thời sự địa phương trên sóng phát thanh và 72 chương trình truyền hình và các chuyên mục, chuyên đề với nội dung tuyên truyền thiết thực, đảm bảo chất lượng và thời lượng phát sóng

 Trang thông tin điện tử thành phố Hòa Bình  tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền đã góp phần đa dạng hóa các hình thức thông tin đến với người dân.

Công tác Y tế - Dân số - Gia đình và trẻ em

Ban hành 04 quyết định, 13 kế hoạch, 06 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn.

Thực hiện bàn giao (cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực,…) của 15 trạm Y tế phường, xã về Trung tâm Y tế thành phố quản lý.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh cơ bản được khống chế, kiểm soát, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng chống bệnh dịch tại các đơn vị phường, xã và các cơ sở y tế, chú trọng phòng bệnh cúm A(H7N9).

Các chương trình y tế Quốc gia được triển khai đồng bộ và đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 65,8%.

Tổ chức triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” thành phố Hòa Bình năm 2017.

Thành lập 16 đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện kiểm tra 314 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (tuyến thành phố: 120 cơ sở, tuyến xã: 194 cơ sở), phát hiện 38 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm: Xử lý phạt tiền 20 cơ sở vi phạm, cảnh cáo 18 cơ sở.

Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong đó tập trung kiểm tra nguồn gốc thực phẩm: rau, thịt, củ, quả… Thực hiện điều tra hộ gia đình kinh doanh, pha chế, nấu rượu thủ công trên địa bàn thành phố.

- Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017. Thực hiện truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh tại 15 phường, xã với 360 lượt phát thanh về các nội dung: phòng chống giảm thiểu mắc bệnh Thalassemia, đồng thời kiểm soát các dị dạng, bệnh tật bẩm sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

Khoa học và công nghệ

Hoạt động nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống, sản xuất từng bước được đẩy mạnh; ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng mở rộng trên các lĩnh vực, nhất là trong các trường học, trong công tác quản lý Nhà nước. Thc hin vic ph biến, thông tin, tuyên truyn có trng tâm cho các t chc kinh tế, h gia đình và cá nhân trên địa bàn thành ph nm bt được các ch trương, chính sách mi ca Đảng, Chính ph, ca tnh và thành ph vđẩy mnh phát trin kinh tế hiu qu và bn vng; ng dng các tiến b khoa hc k thut và công ngh vào sn xut, kinh doanh. Kim tra tình hình thc hin kế hoch sn xut nông nghip vđông xuân năm 2017; gn kim tra vi hướng dn thc hin quy trình k thut gieo trng, chăm sóc, phòng, tr sâu, bnh hi lúa và hoa màu.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội

Triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo, xây dựng, hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm qua các năm. Khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho ngưòi có thu nhập thấp.

Công tác lao động việc làm, giảm nghèo và các chính sách xã hội thường xuyên được quan tâm. 6 tháng đầu năm 2017, thành phố đã giải quyết việc làm cho 1.280 lao động, đạt 51,2% kế hoạch.  Hướng dẫn 55 lượt hộ nghèo tiếp cận các chế độ chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phương pháp làm ăn. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 404 hộ nghèo, tỷ lệ 1,61% (02 hộ thoát nghèo).

Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu đối với người có công, người nghèo... từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn vận động từ xã hội với tổng số 10.711 suất quà, tổng giá trị gần 2,3 tỷ đồng. Thường xuyên quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân.

Tổ chức tháng hành động vì trẻ em, diễn đàn trẻ em năm 2017. Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được theo dõi và chăm sóc.  Vận động nguồn xã hội tặng 25 xe lăn cho người khuyết tật, 15 xe đạp và 120 phần quà và đồ dùng học tập cho trẻ em, trị giá trên 100 triệu đồng.

Thực hiện việc chi trả chế độ chính sách đảm bảo kịp thời, đúng chính sách, đối tượng.

Quyết định đưa 21 người nghiện ma túy vào cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện số 01 Hòa Bình.

Công tác Dân tộc - Tôn giáo

Triển khai công tác rà soát, đánh giá đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bình chọn bổ sung, thay thế người có uy tín tại các phường, xã năm 2017.

 Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tết của dân tộc thiểu số cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số, thăm hỏi người có uy tín khi ốm đau nằm viện với tổng kinh phí là 30 triệu đồng.

Phối hợp với UBMTTQVN thành phố tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với Phòng Dân tộc thành phố giai đoạn (2012 - 2016) và ký kết chương trình phối hợp công tác giữa phòng Dân tộc thành phố với Ban thường trực UBMTTQVN thành phố.

 Thường xuyên kiểm tra, theo dõi nắm tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo tại địa phương. Xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2017. Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Lễ phục sinh năm 2017. Làm việc và đề nghị Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình phối hợp để xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ cầu siêu tại nghĩa trang chiến dịch Hòa Bình năm 2017 và Lễ hội xuân Hòa Bình năm 2018.

Công tác Bảo hiềm xã hội

6 tháng đầu năm 2017, thành phố tiến hành thu BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 100,91 tỷ đồng. Công tác giám định chi bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời giải quyết vướng mắc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và giải quyết chế độ chính sách. Đã tổ chức chi BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng với tổng số tiền 290 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch.

Công tác Chữ thập đỏ

Tuyên truyền vận động hội viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ thành phố và người dân tích cực hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Đinh Dậu năm 2017; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, vận động hiến máu tình nguyện; phòng ngừa ứng phó thảm họa năm 2017; vệ sinh an toàn thực phẩm; Vận động và quyên góp tiền ủng hộ kinh phí xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo ..v.v... Tổng giá trị các hoạt động chữ thập đỏđạt trên2,7 tỷ đồng.

Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và tổ chức hội

Thực hiện đổi mới phương thức hoạt động. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp ngày càng phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; củng cố, mở rộng tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động có hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo; tích cực thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp đỡ nguồn vốn cho các hộ dân phát triển sản xuất, kinh doanh; chăm lo bảo vê quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Dân chủ xã hội được mở rộng, tạo điều kiện để nhân dân giám sát các hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; tham gia giám sát cộng đồng tại địa bàn dân cư. Các cấp uỷ đảng, chính quyền đã chú ý lắng nghe, đối thoại, tiếp thu và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.


                   SỐ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ NĂM 2018

I. VỀ KINH TẾ

1. Thương mại - dịch vụ

          Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 10.206,3 tỷ đồng. Trong đó:

          - Khối cá thể đạt 5.306,431 tỷ đồng;

          - Khối doanh nghiệp ước đạt 4.899,847 tỷ đồng.

2. Sản xuất CN - TTCN

Giá tr sn xut theo giá thc tếđạt 3.577,47 tđồng. Trong đó:

- Khi các doanh nghip trên địa ước đạt 2.895,5 tđồng, tăng 15,3% so vi cùng k năm 2017;

- Khi các cơ s sn xut kinh doanh cá thước đạt đạt: 681,97 tđồng, tăng 19,9 % so vi cùng k năm 2017.

Đã đầu tư cụm công nghiệp Chăm Mát – Dân Chủ với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng. Đã thu hút được 03 nhà đầu tư đăng ký đầu tư cụm công nghiệp xã Yên Mông.

3. Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản

3.1. Nông nghiệp

* Trng trt

Đã gieo trồng được 2.513 ha. Trong đó:

- Diện tích lúa gieo cấy được 1.017,7 ha; năng suất cả năm ước đạt 51,1 tạ/ha. Sản lượng ước đạt 5.199 tấn.

- Diện tích ngô trồng 368 ha; năng suất ước đạt 40,3 tạ/ha; sản lượng ước đạt 1.647 tấn

- Diện tích rau trồng được 268,5 ha, năng suất ước đạt 195,4 tạ/ha; sản lượng ước đạt 4.733 tấn.

Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 6.980 tấn, so với kế hoạch tăng 12%, so với cùng kỳ năm 2017 đạt 99,7%, nguyên nhân giảm sản lượng là do diện tích ngô và lúa giảm;

*Chăn nuôi

Tổng đàn gia súc, gia cầm: Đàn trâu 1.731 con; Đàn bò 1.816 con; Đàn lợn 14.129 con; Đàn gia cầm 122.160 con.

3.2. Lâm nghiệp

Đã trồng được 205/200 ha rừng, diện tích rừng được chăm sóc 5.750 ha.

3.3. Thuỷ sản

Tổng sản lượng cá nuôi trồng và khai thác đạt 980 tấn. Số lồng nuôi cá hiện có 997 lồng.

       4. Công tác xây dựng nông thôn mới

- 7/7 xã được UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu xã đạt chuẩn NTM.

- Thành phố Hòa Bình được Thủ Tướng chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018.

          5. Thu ngân sách

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 387,517 tỷ đồng.

6. Giáo dục và Đào tạo

Toàn thành phố có 36/48 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 75%.

7. Văn hóa - Thể thao

Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, năm 2018 thành phố có 91,1% số hộ, 80,5% xóm, tổ dân phố, 85% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn danh hiệu văn hóa.

Duy trì và giữ vững 26,9% số hộ gia đình thể thao, 32,7% số người tập thể dục thường xuyên. Tổ chức 06 giải thể thao thành phố; thành lập đội tuyển tham gia 08 giải thể thao do tỉnh tổ chức.

8. Công tác lao động

Năm 2018, thành phố đã giải quyết việc làm cho 2659 lao động. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,05%, giảm 60 hộ so với năm 2017. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 57%.     


           

   

STT

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2019 Thực hiện năm 2019 Kế hoạch năm 2020
1 Cơ cấu kinh tế        
  Dịch vụ % 56 56 48,5
  Công nghiệp – xây dựng % 39,7 39,7 44,2
  Nông, lâm, thủy sản % 4,3 4,3 7,3
2 Thu nhập bình quân đầu người Triệu đồng 63 63,5 66
3 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 11.120 12.468,79 15674
4 Thu ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 423 428,2 529,1
5 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 4800 7.100 11.000
6 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1 0,76 1
7 Độ che phủ rừng; diện tích trồng rừng %; ha 40;170 40;189,6 44,3;170
8 Tỷ lệ hộ nghèo % 0,98 0,9 1,47
9 Giải quyết việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo Lao động 2600 2.647 3990;>65
10 Duy trì và nâng cao chất lượng PCGD MN cho trẻ 5 tuổi; PCGD tiểu học và PCGD THCS, xóa mù chữ, đảm bảo tính bền vững; xây dựng mới ít nhất 01 trường chuẩn Quốc gia.     Duy trì và nâng cao chất lượng PCGD MN cho trẻ 5 tuổi; PCGD tiểu học và PCGD THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2; có 02 trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia trong năm 2019 (Trường THCS Đồng Tiến, Trường Mầm non Sủ Ngòi). Tăng thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2
11 Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.     Có 94 % gia đình; 95,4 %  xóm, tổ dân phố trên 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phấn đấu trên 90% hộ gia đình văn hóa; 96% xóm, tổ dân phố văn hóa; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
12 Duy trì tỷ lệ xã, phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế đến năm 2020.     Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân % 100 100 >92
13 Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh % 99 99 100
14 Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý % >95 >95 >90
15 Xây dựng 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020.     Xây dựng 01 xã (Yên Mông) đạt nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020.

Hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với xã Hợp Thành; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Yên Mông

16 Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.      


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH
 

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis