Thành phố Hòa Bình tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

(HBĐT) - Ngày 26/12, Thành ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

06

Lãnh đạo Thành ủy Hòa Bình tặng giấy khen cho các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

Dự và chỉ đạo hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; PGS.TS Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, thành viên BCĐ tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) Trung ương. Tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) tỉnh.

Theo đánh giá, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn thành phố về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển banh trung thu rau cau nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã tạo bước chuyển biến tích cực. CVĐ xây dựng xóm, tổ dân phố văn hóa được đẩy mạnh với 100% xóm, tổ dân phố xây dựng được hương ước, quy ước. Số hộ gia đình, xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp banh trung thu ngon, trường học văn hóa ngày càng tăng. Từ năm 2001- 2012, số hộ gia đình văn hóa tăng từ 45% lên 86,2%; xóm, tổ dân phố văn hóa tăng từ 23,7% lên 72,4%. Năm 2012, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 74%, trường học 94%. Phong trào văn hóa, văn nghệ, TD-TT, văn học quần chúng ngày càng nâng cao về chất lượng. Chất lượng bánh trung thu trà xanh giáo dục không ngừng tiến bộ và đạt được kết quả cao. Lĩnh vực bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, các thiết chế văn hóa được thành phố quan tâm… Từ những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đã góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển KT-XH. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố đạt 14%; thu nhập bình quân năm 2012 ước đạt 27,5 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,84%. ANCT-TTATXH trên địa bàn được tăng cường, giữ vững.

Hội nghị cũng đi sâu phân tích một số hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải phát tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) trong thời gian tới, thành phố Hòa Bình đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp chủ yếu.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dưỡng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hòa Bình đạt được trong 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí chỉ rõ cần tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm là: xây dựng con người Việt trong giai đoạn cách mạng mới; xây dựng môi trường văn hóa; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Thành phố Hòa Bình phải coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó đi sâu nâng cao chất lượng xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

Tại hội nghị, Thành ủy Hòa Bình đã tặng giấy khen  6 chi, đảng bộ cơ sở, 5 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 11 đảng viên có thành tích xuất sắc; UBND thành phố tặng giấy khen 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

 

                                                                                              Theo Báo Hòa Bình.

 

Tin mới

Các tin khác