Hội đồng giáo dục quốc phòng & an ninh Thành phố Hòa Bình tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh và triển khai nhiệm vụ năm 2015

        Trong năm 2014, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố đã phối hợp tổ chức mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 1.132 đồng chí thuộc các đối tượng 3, đối tượng 4, giáo dục quốc phòng an ninh cho hơn 8.222 học sinh, sinh viên các trường học trên bánh bao cuộn địa bàn. Sau khi được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, nhận thức của cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh được banh bao khoai lang nâng lên rõ rệt.

 

tong ket quoc phong an ninh 4.2015

             Đ/c: Nguyễn Thế Dũng, phó chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại                      hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh và triển khai nhiệm vụ             năm 2015

        Trong năm 2015, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố tiếp tục rà soát phân loại các đối tượng giáo dục quốc phòng cách làm bánh bao an ninh, tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố triệu tập cán bộ, đảng viên, công chức theo phân cấp đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng các văn bản, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng và nhân dân trên địa bàn ./.

                                       Viết Dũng (Đài TP)

Tin mới

Các tin khác