Ban chỉ đạo 09 thành phố Hòa Bình tổng kết

Trước thực tế trên Ban chỉ đạo 09 thành phố đã tập trung chỉ đạo, mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm. Cụ thể: đã khám phá 152 vụ tôị phạm về tệ nạn xã hội; phát hiện 42 vụ việc về ma tuý với 47 đối tượng và thu giữ 279g hêrôin. Đặc biệt, đã triệt xoá được 3 điểm  bán lẻ ma tuý tại phường Phương Lâm, Đồng Tiến và Thái Bình. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2014.

ban chi dao 09 1.2015                                                         Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo 09 thành phố

Ban chỉ đạo 09 thành phố đã thảo luận và đưa ra các giải pháp thực hiện về các vấn đề như: công tác tuyên truyền pháp luật trong quần chúng nhân dân, nâng cao văn hoá tham gia giao thông và từng bước kiềm chế tai nạn giao thông ; nhân rộng  và nâng cao hiệu quả các mô hình “xã, phường không có ma tuý”. Đồng thời tăng cường và thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý trong cộng đồng. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015 trọng tâm là: nâng cao chất lượng phong trào “ toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp, tội phạm ma tuý, tệ nạn xã hội; duy trì nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự và tăng cường giáo dục giúp đỡ người nghiện ma tuý cai nghiện tại cộng đồng./.   

Lưu Sao ( Đài Thành phố) 

Tin mới

Các tin khác