Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2014

    dientapTrong 2 ngày 21 và 22 tháng 10  ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hòa Bình đã tiến hành  diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2014.

     Tới dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Nguyễn Văn Quang, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Hòa Bình. Với đề mục: Thành ủy, HĐND, UBND thành phố vận hành cơ chế theo nghị quyết số 28 của bộ chính trị; lãnh đạo, điều hành chuyển lực lượng vũ trang lên các trạng thaí sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái Quốc phòng giữ vững an ninh chính trị nội địa, củng cố xây dựng thế trận quân sự, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến giũ vững khu vực phòng thủ.

     Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang lên các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái Quốc phòng giữ vũng an ninh chính trị, thi hành thiết quân luật giới nghiêm. Theo đó các thành phần và lực lượng trong khung diễn tập tiến hành diễn tập thực binh chống cháy, nổ, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn tại chợ phương Lâm, thành phố Hòa Bình. Trong quá trình thực binh các lực lượng chức năng đồng loạt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật chữa cháy thành thạo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  đã nhanh chóng dập tắt hoàn toàn đám cháy, bảo vệ an toàn người, tài sản của bà con và các hộ kinh doanh ở chợ Phương Lâm. Sau phần thực binh chống cháy nổ, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, vấn đề huấn luyện : chuyển thái sắn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang lên toàn bộ  chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến.

     Giai đoan 2: Chuẩn bị tác  chiến phòng thủ. 

     Giai đoạn 3 : Thực hành tác chiến phòng thủ. Thực binh trung đội dân quân bắn chiến đấu. Trong đó gồm : Lực l­ượng dân quân của xã Sủ Ngòi và Ph­ường Phương Lâm. Qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo , chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực làm tham m­ưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể trong diễn tập khu vực phòng thủ; khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của bộ đội địa ph­ương vào các trạng thái quốc phòng.

          Tại hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm có 6 tập thể, 8 cá nhân được bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình tặng giấy khen do có thành tích tốt trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hòa Bình và diễn tập bảo đảm cho khu vực phòng thủ tỉnh năm 2014 ; UBND thành phố tặng giấy khen cho  11 tập thể, 19 cá nhân do có thành tích xuất sắc trong diễn tập. Theo đó ban chỉ huy quân sự thành phố tặng giấy khen khen  cho 4 cá nhân  hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hòa Bình năm 2014 ./.

                                                                               Xuân Huy - Văn An       

Tin mới

Các tin khác